R e k l a m a

Bochnia dokłada kilka milionów złotych i stawia na ul. Partyzantów

-

Podczas czwartkowej sesji bocheńscy radni zgodzili się na przesunięcie kilku milionów złotych z przebudowy ul. Kościuszki na ul. Partyzantów. Dzięki zmianom w wieloletniej prognozie finansowej władze Bochni będą mogły podpisać umowę z jedną z firm, które zgłosiły się w przetargu.

Niedawno informowaliśmy, że w drugim przetargu na przebudowę ul. Partyzantów w Bochni wpłynęły trzy oferty. Każda z nich opiewa na ponad 16 mln zł. Magistrat zamierzał przeznaczyć na to zadanie mniej niż 10 mln zł.

Urzędnicy zdecydowali o dołożeniu brakujących pieniędzy (źródłem jest przebudowa ul. Kościuszki, z której zrezygnowano – pisaliśmy o tym TUTAJ) i podpisaniu umowy z jedną z firm.

W załączniku nr 1 zmianie uległy salda w zakresie dochodów i wydatków. Natomiast w załączniku nr 2 jest dokonana jedna zmiana polegająca na tym, iż z zadania dotyczącego przebudowy ul. Kościuszki z 2023 r. i 2024 r. 1,8 mln zł zostaje przesunięte zadanie związane z przebudową ul. Partyzantów. Łącznie wartość ul. Partyzantów w wieloletniej prognozie finansowej wynosi ponad 16 mln zł. To jest kwota, która umożliwi nam dalsze procedowanie w zakresie podpisania umowy na wykonywanie przebudowy tej ulicy – powiedziała podczas czwartkowej sesji Ewa Dudek, skarbnik miasta Bochnia.

Przesunięcie środków wymagało zgody rady miasta, która prawie jednogłośnie poparła te zmiany (19 głosów „za”, 1 osoba wstrzymała się od głosu).


Inwestycja obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego ul. Partyzantów w zakresie od drogi wojewódzkiej nr 965 ul. Proszowska do wysokości targowiska „Mój Rynek” przy ulicy Partyzantów w Bochni, łącznie ok. 1300 m drogi gminnej (przy czym na odcinku od skrzyżowania z ul. Proszowską do wjazdu do Galerii Rondo nawierzchnia nie będzie wymieniana, choć ten fragment jest w zakresie inwestycji, bo mają być np. wymienione oprawy lamp).

W ramach inwestycji mają zostać wykonane m.in. przebudowa i modernizacja drogi wraz z 5 skrzyżowaniami, przebudowa i modernizacja chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych, budowa 2 zatok autobusowych, przebudowa 47 zjazdów i 20 przepustów, budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia ulicznego oraz przejść dla pieszych.

Zgodnie z dokumentacją przetargową termin wykonania zadania to 28 czerwca 2024 r.

Na wykonanie tych prac Bochnia otrzymała promesę dotacyjną z Polskiego Ładu w wysokości ok. 9 mln zł.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia