4 mln złotych dla Powiatu Bocheńskiego m.in. na stabilizację osuwiska w Łomnej

-

W czwartek w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie Starosta Bocheński Adam Korta wraz z Rafałem Rudką członkiem Zarządu Powiatu podpisali umowę z Ryszardem Pagaczem I wicewojewodą małopolski na podstawie której przyznano środki z rezerwy celowej w wysokości blisko 4 milionów złotych m.in. na stabilizację osuwiska w Łomnej.

Dzięki pozyskanym środkom, ustabilizowane zostanie osuwisko w Łomnej, co jest niezwykle istotne, dla użytkowników drogi powiatowej Nowy Wiśnicz – Chronów. Prace obejmą zabezpieczenie konstrukcyjne korpusu drogi wraz z odwodnieniem osuwiska i drogi, odbudowę drogi, przebudowę sieci elektroenergetycznej oświetleniowej oraz przełożenie sieci telekomunikacyjnej.

Powstanie także dokumentacja projektowa związana z zabezpieczeniem osuwiska w Kierlikówce i Stradomce a także dokumentacja geologiczno-inżynierska na zabezpieczenie osuwiska w Bełdnie.

– Otrzymaliśmy środki na bardzo ważne zadanie. Stabilizacja osuwiska w Łomnej wskazywana była przez mieszkańców jako bardzo istotna. Walka z osuwiskami to proces długotrwały i cykliczny. Dzięki działaniom Zarządu Powiatu i pozyskiwaniu środków zewnętrznych udaje się sukcesywnie przeprowadzać kolejne inwestycje — mówił starosta bocheński Adam Korta.

Na realizację tych działań Powiat Bocheński otrzymał dotację w wysokości 3,8 miliona złotych. Warto zaznaczyć, że wojewoda przyznał dotacje 12 podmiotom na łączną kwotę ponad 8 milionów złotych, z czego prawie 47% środków trafiło do Powiatu Bocheńskiego.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

styczeń, 2023