R e k l a m a

Reaktor B7 i „Ćwiczenia z patrzenia”: Jak zrobić energię z roślin?

-

BOCHNIA. W czwartek o godz. 18:00 kolejne spotkanie z cyklu „Ćwiczenia z patrzenia”. Tym razem goście panelu dyskusyjnego zorganizowanego przez stowarzyszenie Reaktor B7 będą mówić o problemach gospodarki odpadami. Prelegentami będą szefowie BZUK-u i Ekombudu, a gościem specjalnym naukowiec, który opowie o przeróbce odpadów lignocelulozowych.

– Dzisiejszy model gospodarki odpadami czekają zmiany i ewolucja, aby sprostać zmieniającemu się otoczeniu. Z jednej strony mamy coraz większą ilość odpadów. Z drugiej strony coraz więcej technologii i wiedzy, jak racjonalizować gospodarowanie odpadami aby osiągać powtórne korzyści i minimalizować koszty – zwracają uwagę organizatorzy spotkania.

Ewolucję systemu ma wspierać zmiana podejścia do odpadów, z linearnego na cyrkularny. Reaktor B7 współpracując z administracją, przedsiębiorcami, naukowcami oraz społecznością lokalną pragnie ukierunkowywać i wzmacniać zmiany w myśleniu i działaniu, aby Bochnia stawała się coraz czystsza i energooszczędna, a tym samym była coraz lepszym miejscem dla funkcjonowania mieszkańców.
Biomasa lignocelulozowa (drzewa, krzewy, trawy, słoma) jest surowcem odnawialnym i otacza nas na każdym kroku, a nie jest wykorzystywana w tak efektywny sposób jak surowce nieodnawialne takie jak ropa naftowa czy węgiel. Na obecnym poziomie technologicznym jesteśmy w stanie przetwarzać tego typu surowiec na energię oraz istotne z technologicznego punktu widzenia produkty metodami proekologicznymi. Wykład ma na celu przybliżenie podstawowych aspektów przeróbki odpadów lignocelulozowych na poziomie małych i średnich aglomeracji.

Gośćmi spotkania będą:

Sławomir Kołodziej – BZUK
Mariusz Skowronek – Ekombud

Gość specjalny: Prof. dr hab. inż. Izabella Czekaj

Jest absolwentką Politechniki Krakowskiej. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskała decyzją Rady Naukowej Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie. Po doktoracie podjęła pracę w szwajcarskich i niemieckich instytutach badawczo-rozwojowych. W ramach prowadzonych tam badań zajmowała się implementacją metod chemii kwantowej do praktyki przemysłowej. W ostatnich latach zdecydowała się na powrót do kraju. W 2015r uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych. Jej zainteresowania naukowe związane są z łączeniem numerycznych i empirycznych metod projektowania instalacji do przetwórstwa odpadów organicznych. Aktualnie realizuje duży projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dotyczący technologii zagospodarowania biomasy. Jest Autorką licznych, uznanych w międzynarodowym środowisku publikacji naukowych i opracowań patentowych.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc