R e k l a m a

Bochnia. Odnowa Rynku przykładem dobrych praktyk rewitalizacyjnych

-

6 września z wizytą studyjną do Bochni przybyli przedstawiciele z Zespołów ds. Rewitalizacji z Urzędów Marszałkowskich całego kraju oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. 

– Głównym celem wizyty, która odbyła się w ramach projektu realizowanego przez Departament Rozwoju Regionu UMWM w Krakowie było promowanie działań i dobrych praktyk rewitalizacyjnych wśród małopolskich gmin. Miasto Bochnia, obok Tarnowa i Starego Sącza jest stawiane, jako przykład dobrze prowadzonego procesu rewitalizacji, opartego na koncepcji partycypacji, współpracy i aktywizacji ruchu turystycznego – informuje bocheński magistrat.

Podczas pobytu w Solnym Grodzie goście zwiedzili również podziemia Kopalni Soli Bochnia, gdzie przywitani zostali przez prezesa bocheńskiej żupy Pana Zygmunta Dobrowolskiego. Na zakończenie wycieczki multimedialną trasą turystyczną, wyjazd na powierzchnię nastąpił szybem Sutoris, który zgodnie z planami kopalni zostanie udostępniony w przyszłym sezonie turystycznym, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego i rozwoju centrum naszego miasta. 

Następnie uczestnicy wydarzenia, oprowadzani przez zastępcę burmistrza Bochni Roberta Cerazy, udali się w stronę Plant Salinarnych, gdzie odwiedzili tężnię solankową, komorę inhalacyjną oraz Centrum Informacji Turystycznej, znajdujące się w budynku Kuźni.

– Nasi goście, specjaliści w zakresie rewitalizacji, już podczas spaceru po zrewitalizowanych przestrzeniach naszego miasta zapowiedzieli swoje ponowne odwiedziny Bochni, tym razem z przedstawicielami miast i gmin ze swoich macierzystych regionów, chcąc czerpać z naszych doświadczeń procesu rewitalizacji, wykorzystania odnowionych przestrzeni miejskich i obiektów przez mieszkańców, przedsiębiorców i turystów – przekazał UM Bochnia. – Spotkanie było okazją do promocji Bochni na arenie ogólnopolskiej i zakończyło się wieczornym spacerem po centrum i bocheńskim rynku w klimacie rewitalizacyjnych dyskusji i wymiany doświadczeń.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

luty, 2024