R e k l a m a

E-usługi geodezyjne dla mieszkańców i przedsiębiorców

-

W Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Bochni zostały uruchomione nowe e-usługi, które umożliwiają mieszkańcom i przedsiębiorcom załatwianie spraw przez Internet, bez konieczności wizyty w urzędzie.

Wystarczy wejśc TUTAJ i wybrać panel którym jesteśmy zainteresowani.

***

Katalog świadczonych e-usług w Wydziale Geodezji i Kartografii został rozszerzony o:

Portal Interesanta

Dzięki e-usłudze, portal interesanta użytkownik po zalogowaniu się za pomocą profilu zaufanego (PZ) ma możliwość zamówienia i pozyskania takich materiałów jak: wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków, kopie mapy ewidencyjnej, kopie mapy zasadniczej i inne. Może również wyszukać konkretne działki, budynki, adresy, współrzędne i pozyskać informacje na ich temat, przez wskazanie obiektu na mapie. Portal umożliwia dokonanie płatności on-line.

Portal Rzeczoznawcy

E-usługa umożliwiająca rzeczoznawcom przeglądanie aktów notarialnych, po wcześniejszym wykupieniu wglądu do danej jednostki ewidencyjnej, oraz zamawiania szczegółowych danych dotyczących wskazanych transakcji.

Portal Projektanta

E-usługa, dzięki której projektant może złożyć wniosek o uzgodnienie sieci. Do składanego wniosku należy dodać odpowiednie załączniki oraz określić położenie przebiegu planowanego przyłącza. Po wystawieniu przez urząd opłaty, projektant ma możliwość pobrania DOO oraz opłacenia go drogą elektroniczną.

Narada koordynacyjna

E-usługa przeznaczona dla pracowników branż w celu uczestnictwa w zdalnej naradzie koordynacyjnej.

Portal Komornika

E-usługi przeznaczone tylko dla komorników sądowych.

Przypominamy, że dotychczas była możliwość korzystania z:

Portalu Geodety

E-usługi przeznaczonej dla geodetów wykonujących prace geodezyjne na terenie powiatu. Umożliwia zgłoszenie nowej pracy geodezyjnej wraz z zamówieniem materiałów. Geodeta ma dostęp do wszystkich zgłoszonych przez siebie prac geodezyjnych, dla których można wykonać zgłoszenie uzupełniające na materiały, pobrać dokument obliczenia opłaty i dokonać płatności elektronicznych.

Portalu mapowego

E-usługi przeznaczonej do przeglądania map geodezyjnych (map o dużej skali czyli od 1:500 do 1:5000). Wśród map geodezyjnych można przeglądać mapę ewidencyjną i mapę zasadniczą.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

marzec, 2024