„Sieć na kulturę”. Nowe laptopy w borzęcińskim GOK

-

Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie zakończył udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie tarnowskim”. Dzięki przedsięwzięciu placówka otrzymała 6 laptopów, które wspomogą działalność instytucji.

Zadanie realizowała Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, a współfinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Celami projektu były m.in. podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych i samorządowych instytucji kultury poprzez organizację szkoleń i dostęp do materiałów edukacyjnych, a także rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat poprzez prowadzenie atrakcyjnych zajęć oraz wyposażenie placówek w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

Do realizacji zadania przystąpiliśmy w 2020 roku, ale z powodu pandemii, termin został wydłużony. Projekt był otwarty i w zajęciach przeprowadzonych zdalnie za pośrednictwem platformy/aplikacji Microsoft Teams mógł wziąć udział każdy chętny. Ostatecznie uczestniczyli w nim: instruktor świetlicy GOK Borzęcin oraz grupa dzieci i młodzieży (12-16 lat) z kilku miejscowości gminy: Borzęcina Górnego, Borzęcina Dolnego, Jagniówki i Przyborowa – mówi Piotr Kania z GOK Borzęcin.

Jestem pewny, że warsztaty wzbogaciły i poszerzyły wiedzę młodzieży z zakresu projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych oraz bezpieczeństwa w korzystaniu z rozległych zasobów internetu z poszanowaniem prawa autorskiego. Osobom reprezentującym Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju oraz trenerce prowadzącej zajęcia dziękujemy za współpracę i już składamy swój akces do kolejnych edycji programu – dodaje Piotr Kania.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

styczeń, 2023