R e k l a m a

Zmodernizowano drogę powiatową Przyborów – Borzęcin – ZDJĘCIA

-

Zakończono prace związane z przebudową drogi powiatowej 1430K na odcinku o długości ponad 5,3 km, łączącym miejscowość Przyborów z miejscowością Borzęcin w powiecie brzeskim.

Dzięki zrealizowanej inwestycji droga zyskała nie tylko nową nawierzchnię bitumiczną, ale także m.in. wzmocnioną i poszerzoną jezdnię oraz chodniki. Wyremontowano również most na rzece Uszwicy, który dzięki pracom zyskał nowy, estetyczny wygląd.

W centrum Borzęcina, w miejscu skrzyżowania dróg powiatowych, wybudowano poprawiające bezpieczeństwo rondo. Ponadto wykonano przejście dla pieszych z oznakowaniem aktywnym i dedykowanym oświetleniem, skrzyżowanie wyniesione oraz radar z tablicą o zmiennej treści.

Realizacja tej inwestycji to przykład dobrej współpracy samorządu gminy Borzęcin z zarządem powiatu brzeskiego. Po wybudowaniu dróg gminnych wyprowadzających ruch pojazdów o wysokim tonażu z dróg powiatowych i poza zwartą zabudowę miejscowości Przyborów i Borzęcin – Borek, uzgodniłem ze starostą powiatu brzeskiego warunki odbudowy tej drogi, która na znacznym odcinku przez transport kruszyw z lokalnych żwirowni była użytkowana i dewastowana. W nawiązaniu do uzgodnień, gmina Borzęcin zawarła z powiatem stosowne porozumienie, na mocy którego zobowiązała się do partycypacji finansowej w realizacji inwestycji w 20 proc. kosztów wkładu własnego odbudowy drogi i 50 proc. kosztów wkładu własnego budowy chodników. To pozwoliło podjąć niezwłoczne działania zmierzające do realizacji projektu – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Jak podkreśla, rozmowy o konieczności modernizacji drogi powiatowej na tym odcinku prowadzono od 2015 roku. Wówczas, przy udziale ówczesnej radnej powiatu brzeskiego Anny Rogóż, uzgodniono harmonogram w zakresie modernizacji powiatowych dróg.

Dziękuję staroście brzeskiemu Andrzejowi Potępie i zarządowi powiatu brzeskiego za skuteczne działania w zakresie modernizacji powiatowej infrastruktury drogowej w gminie Borzęcin i gratuluję efektywności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na ten cel. Przed nami wyzwania związane z modernizacją kolejnych odcinków dróg: Bielcza – Waryś (do granicy z powiatem tarnowskim), Borzęcin Dolny – Jagniówka – Zaborów i Borzęcin – Łazy – Rudy Rysie. Jestem przekonany, że dzięki dobrej współpracy i te projekty niebawem zostaną zrealizowane – zapowiada wójt Janusz Kwaśniak.

Całkowity koszt inwestycji przebudowy drogi 1430K na odcinku Przyborów – Borzęcin zamknął się kwotą 4 484 484,98 zł, z czego dotacja pozyskana przez powiat brzeski z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych stanowi kwotę 2 060 009 zł, środki własne powiatu 1 884 336,97 zł oraz pomoc finansowa dla powiatu brzeskiego (partycypacja gminy Borzęcin) 540 139,01 zł.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia