R e k l a m a

Rzezawa. W październiku ruszą kontrole palenisk

-

Wójt gminy Rzezawa poinformował, że od października ponownie ruszą rutynowe kontrole palenisk domowych pod kątem niedozwolonego spalania odpadów. Taki obowiązek spoczywa na samorządach ze względu na zapisy ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz Uchwały Antysmogowej dla Województwa Małopolskiego.

Kontrole będą przeprowadzać upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Rzezawa. Obejmować będą:

  • weryfikację urządzeń grzewczych (stan techniczny urządzenia, klasę, rok produkcji);
  • stosowane paliwo wraz z dokumentacją potwierdzającą jakość stosowanego paliwa;

Gmina przypomina, że osoby przeprowadzające kontrolę są uprawnione do:

  • wstępu na teren nieruchomości, obiektu lub ich części wraz z niezbędnym sprzętem oraz rzeczoznawcami przez całą dobę w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast w godzinach od 6:00 do 22:00 na teren pozostały;
  • mogą żądać przedstawienia dokumentacji mającej związek z prowadzoną kontrolą oraz informacji w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  • mogą żądać przedstawienia dokumentacji technicznej urządzenia grzewczego oraz świadectwa jakości paliwa stałego.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc