R e k l a m a

100 milionów na drogi lokalne z budżetu Małopolski. Kiedy można składać wnioski?

-

Do 5 milionów złotych może uzyskać każda małopolska gmina na modernizację lub budowę dróg lokalnych. O pomoc może ubiegać się gmina, powiat, związek międzygminny lub związek powiatów.

– O te środki będą mogły aplikować zarówno gminy, powiaty, ale też związki międzygminne. Kwota budżetu na ten projekt to 100 mln złotych mówił podczas konferencji prasowej marszałek Małopolski Witold Kozłowski.

Beneficjenci będą mogli składać wnioski między 2 listopada a 16 grudnia, wniosek nie będzie mógł przekraczać 5 mln zł. – Mamy nadzieję, że wiele gmin, odległych od centrów, będzie mogło skorzystać i też poprawić te drogi, które przede wszystkim służą głównej komunikacji w tych mniejszych ośrodkach. Oczywiście przedsięwzięć, które realizujemy w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich jest zdecydowanie więcej – podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

– Wszystkie inwestycje podlegają ustawie o zamówieniach publicznych. W tej chwili będzie nabór, później ocena wniosków, następnie rozstrzygnięcie. Myślę, że niektóre gminy pod koniec pierwszego kwartału, w zależności od tego jaka będzie zima, będą realizować przedsięwzięcia, o które teraz będą się ubiegać – dodał marszałek Witold Kozłowski.

Wnioski można składać bezpośrednio na dzienniku podawczym Departamentu Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72 B (parter) 30-552 Kraków lub nadać przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

grudzień, 2023