R e k l a m a

Podpisano umowę na remonty dróg na południu powiatu bocheńskiego. Koszt robót to 18,7 mln złotych

-

Dobre informacje dla mieszkańców południowej części powiatu bocheńskiego. Za blisko 19 milionów złotych rozbudowane zostaną drogi powiatowe na odcinkach: Leksandrowa – Lipnica Górna, Żegocina – Bełdno, Chrostowa – Kamyk, Grabie – Kępanów. Powstaną tam m.in. chodniki i ścieżki rowerowe. Podpisano już umowę z wykonawcą.

W ramach prowadzonych prac drogi powiatowe zostaną rozbudowane, będą poszerzone jezdnie, powstaną nowe chodniki i ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe oraz wyniesione przejścia dla pieszych. Przebudowane zostaną skrzyżowania z drogami gminnymi,  pobocza, rowy, przepusty i zjazdy. Powstanie kanalizacja deszczowa, zamontowane także zostaną urządzenia zapewniające bezpieczeństwo na drodze.

W wyniku modernizacji tych dróg nastąpi przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa użytkowników, jak również doprowadzenie parametrów drogi do obowiązujących warunków technicznych. Będzie to także miało wpływ na zwiększenie dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej terenów przyległych do dróg powiatowych.

O kontrakt ubiegało się 5 firm, przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna z Dębicy z ofertą opiewającą na 18,7 mln zł. Planowana data zakończenia inwestycji to koniec przyszłego roku.

Zadanie dofinansowane jest z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W podpisaniu umowy z wykonawcą uczestniczyli Adam Korta starosta bocheński, Tadeusz Białka dyrektor PZD oraz członkowie zarządu powiatu, a także Grzegorz Kwiatkowski dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego operatora Programu Inwestycji Strategicznych.

– Z każdą kolejną inwestycją oblicze powiatu zmienia się na lepsze, mamy coraz więcej wyremontowanych, a przede wszystkim bezpiecznych dróg – stwierdza Adam Korta, starosta bocheński.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc