R e k l a m a

Niepołomice tworzą spółdzielnię energetyczną i chcą zbudować farmę fotowoltaiczną

-

Radni w Niepołomicach jednogłośnie podjęli na początku września decyzję o utworzeniu spółdzielni energetycznej. Inicjatywa ma pomóc ograniczyć wydatki ponoszone na energię elektryczną. W przyszłości gmina chciałaby zbudować farmę fotowoltaiczną na dawnym wysypisku śmieci.

Jakie korzyści?

Korzyści wynikające z założenia spółdzielni, eksploatacji własnych źródeł energii oraz jej dystrybucji wśród członków wynikają bezpośrednio z obniżki kosztów: nie są naliczane opłaty z tytułu rozliczenia energii ze sprzedawcą, brak opłaty dystrybucyjnej, nie jest naliczany podatek akcyzowy (pod warunkiem, że moc wszystkich zainstalowanych źródeł energii spółdzielni nie przekracza 1MW). I co także istotne w kontekście planów niepołomickiego samorządu: spółdzielnia może inwestować w rozwój OZE, pozyskiwać zewnętrzne środki finansowe na budowę instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii.

Kto w spółdzielni?

Członkami założycielami nowej spółdzielni energetycznej będą: gmina Niepołomice (budynek przy ul. Zamkowej 5), Niepołomickie Centrum Kultury (domy kultury w Woli Batorskiej, Zabierzowie Bocheńskim i Woli Zabierzowskiej) oraz spółka Infrastruktura Niepołomice (przepompownia przy ul. Lawendowej).

– Zużycie energii w tych obiektach wynosi 75 504 kwh/rok, instalacje PV wytwarzają 56 000 kWh/rok co daje pokrycie całkowitego zapotrzebowania członków potencjalnej spółdzielni na poziomie 74% – wylicza Wojciech Borkowski, rzecznik prasowy niepołomickiego magistratu. – Spółdzielnia może powiększać ilość członków oraz instalacji zachowując warunek 70% pokrycia zapotrzebowania – dodaje.

Ile oszczędności?

Władze Niepołomic opierając się na danych z roku 2021 szacują, że oszczędności na opłatach, które wynikną z powołania spółdzielni przez trzy podmioty, powinna wynieść około 90 tys. zł rocznie. Oszczędności te powinny wzrastać w miarę zwiększenia ilości energii wyprodukowanej przez spółdzielnię.

Koszty administracyjne funkcjonowania spółdzielni na obecnym etapie są trudne do precyzyjnego ustalenia, nie powinny jednak przekroczyć osiągniętych oszczędności z tytułu dystrybucji energii.

Na razie do spółdzielni nie należą podmioty, które mają największe instalacje fotowoltaiczne w gminie – zamek, kryta pływalnia oraz oczyszczalnia ścieków w Podłężu. – Włączenie ich do spółdzielni jest możliwe, wymaga jednak zawarcia umowy z Tauron Dystrybucja oraz poniesienia nakładów na dostosowanie instalacji do przesyłu dwukierunkowego – wyjaśnia Wojciech Borkowski.

W planach budowa farmy fotowoltaicznej

Burmistrz Niepołomic Roman Ptak nie ukrywa, że w kolejnym etapie jego celem będzie budowa farmy fotowoltaicznej na terenie zlikwidowanego i zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych przy ulicy Wodnej, a następnie włączenie jej mocy w dystrybucję wśród członków spółdzielni.

Budowa farmy o mocy 1MW aktualnie jest wyceniana na około 4 mln zł, zwrot nakładów powinien nastąpić w ciągu około 6 lat. Potencjalnie środki na budowę farmy mogą być pozyskane z Krajowego Planu Odbudowy gdzie przewidziano w ramach „Programu instalacje OZE realizowane przez społeczność energetyczną” środki w wysokości łącznie 98 mln euro.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc