R e k l a m a

Uczniowie „Ekonomika” na stażu we Włoszech

-

Jeszcze do listopada w Zespole Szkół Nr 3 w Bochni trwa projekt dotyczący kształcenia zawodowego uczniów, w ramach którego biorą oni udział w stażach zagranicznych. Z dokształcenia mogą skorzystać także nauczyciele tej placówki. Koszt projektu, który obejmuje 166 uczniów i 18 nauczycieli to prawie 300 tysięcy euro.

Projekt zakłada podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli oraz zdobycie przez nich nowych doświadczeń w branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej oraz ekonomiczno-administracyjnej.

Pierwsze dwie tury projektu odbyły się we wrześniu 2021 roku i obejmowały 83 uczniów. Obecnie trwa trzecia we Włoszech, w której uczestniczy 41 uczniów technikum, kształcących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych i technik ekonomista. W tym czasie uczniowie zrealizują swoją dwutygodniową praktykę zawodową we włoskich zakładach pracy a także weekendowy program kulturowy, podczas którego odwiedzą Wenecję, San Marino, Loretto, Rimini i urocze miasteczko Gradara. Uczniom towarzyszą dwie nauczycielki przedmiotów zawodowych, które także korzystają ze szkoleń branżowych.

Ostatnia tura projektu odbędzie się w Grecji, w której wezmą uczniowie w zawodach technik rachunkowości oraz technik hotelarstwa, a także 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych w ramach szkoleń branżowych kadry kształcenia zawodowego – typu jobshadowing.

Praktyki zawodowe uczniów technikum to element obowiązkowy w programie nauczania dla zawodu. Stanowią one uzupełnienie wiedzy nabywanej w trakcie zajęć teoretycznych. Realizacja praktyk w ramach stażu zagranicznego stanowi dużą wartość dodaną, uzyskiwaną przez poznanie zagranicznych standardów branżowych oraz zasad organizacji europejskich przedsiębiorstw. Staże zagraniczne dla uczniów to możliwość pracy w międzynarodowym zespole i poznania specjalistycznego słownictwa branżowego w języku angielskim.

Uczestnictwo uczniów i nauczycieli w zagranicznych stażach zawodowych jest bezpłatne i w całości finansowane ze środków programu Erasmus+.

Projekt „Europejska ścieżka rozwoju jest realizowany w Zespole Szkół Nr 3 w Bochni od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2022 r. w ramach programu Erasmus+ Akcja 1, sektor Kształcenie i Szkolenie Zawodowe.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

marzec, 2024