R e k l a m a

Przetarg na strefę parkowania. Złamano zasadę konkurencyjności?

-

W czwartek radni komisji rewizyjnej Rady Miasta Bochnia zebrali się, aby porozmawiać na temat przetargu i umowy na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania. Dyskusja zakończyła się przegłosowaniem wniosku o skierowanie pytania do Urzędu Zamówień Publicznych.

Przypomnijmy: Od 1 października 2018 r. przy ulicach w strefie B znajdują się parkomaty. Z powodu rewitalizacji centrum miasta, na razie strefa A jest bezpłatna. Za parkowanie płaci się od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Przetarg na przygotowanie Strefy Płatnego Parkowania (m.in. opracowanie projektów organizacji ruchu, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, wyposażenie w urządzenia techniczne – przede wszystkim parkomaty, zorganizowanie biura obsługi SPP) oraz obsługę od października 2018 r. do grudnia 2020 r. (m.in. pobieranie opłat, prowadzenie serwisu technicznego urządzeń, prowadzenie biura obsługi SPP, prowadzenie kontroli uiszczania opłat za parkowanie) wygrała firma Dropel z Bolechowic.

895 zł od każdego 1000 zł

Zgodnie z umową operator SPP dostaje 895 zł od każdego 1000 zł udokumentowanych wpływów miesięcznych (czyli ma 89,5% wpływów). Po zakończeniu 27-miesięcznej umowy (31.12.2020 r.) wszystkie urządzenia (przede wszystkim parkomaty) nadal będą należały do firmy.

O umowie z operatorem SPP radni rozmawiają już od początku roku. Najpierw temat pojawił podczas styczniowej sesji rady miasta. Wtedy radni nie otrzymali umowy, jaką miasto zawarło z operatorem. Dlatego do sprawy wrócili kilka tygodni później podczas posiedzeń komisji problemowych.

Niedoszacowanie?

Zwracano uwagę m.in. na brak zgodności zapisów umowy ze stanem faktycznym. Chodziło o brak szlabanów na pl. Pułaskiego i na pl. Bolesława Wstydliwego. W tym pierwszym miejscu szlabanów nadal nie ma (SPP funkcjonuje już prawie 8 miesięcy!). Natomiast nad przychodnią „Floris” system szlabanowy uruchomiono 1 kwietnia, czyli pół roku po terminie.

Podczas posiedzeń komisji rewizyjnej podnoszono również kwestię niedoszacowania liczby miejsc parkingowych (podczas przetargu podawano, że będzie ich ok. 350, a potem wyznaczono ok. 480) oraz warunków finansowych w umowie zawartej z operatorem SPP.

Radni tej komisji przegłosowali nawet wniosek o renegocjację umowy, ale po otrzymaniu opinii prawnej pomysł ten nie był kontynuowany.

Wniosek

Podczas ostatniego posiedzenia przegłosowano wniosek o skierowanie do Urzędu Zamówień Publicznych pytania:

„Czy w tym przypadku nie doszło do złamania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, a w szczególności zasady konkurencyjności z uwagi na istotną rozbieżność pomiędzy określoną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pkt. 19 z 7 czerwca 2018 r. liczbą ok. 350 a rzeczywistą liczbą miejsc parkingowych ok. 480 podaną w trakcie sesji 31 stycznia 2019 r.? Zapytanie ofertowe i odpowiedź była integralną częścią specyfikacji przetargowej do zadania pod nazwą <Prowadzenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Bochnia>”.

Wniosek poparło 3 radnych (Zenona Banasiak, Jerzy Lysy, Andrzej Dygutowicz), przeciwko był Edward Dźwigaj, a od głosu wstrzymał się Marek Bryg.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia