R e k l a m a

Pogotowie przeciwpowodziowe w powiecie bocheńskim

-

W związku z intensywnymi opadami deszczu, znaczącym wezbraniem rzek i potoków w środę o godz. 23.20 starosta bocheński ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu bocheńskiego.

Podstawą wprowadzenia pogotowanie jest art. 34 pkt 1a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.511) oraz art. 17 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 26 kwietnia o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 z późn. zm).

Zgodnie z decyzją Starosty Bocheńskiego zaleca się Wójtom i Burmistrzom z terenu powiatu bocheńskiego:

  • realizować zadania ujęte w planach ochrony przed powodzią,
  • utrzymywać siły i środki w gotowości do użycia,
  • śledzić poziom wód w rzekach i potokach,
  • na bieżąco monitorować stan urządzeń hydrotechnicznych oraz
  • przekazać mieszkańcom informację o ogłoszeniu pogotowia przeciwpowodziowego.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia