R e k l a m a

Bochnia. W kopalni soli świętowano Dzień Edukacji Narodowej

-

W poniedziałek w kopalni soli w Bochni odbyło się spotkanie z nauczycielami z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dzień Edukacji Narodowej jest szczególnym świętem oraz doskonałą okazją, aby porozmawiać o edukacji, a także sukcesach i osiągnięciach małopolskich nauczycieli.

Obecny rok szkolny jest szczególny ze względu na trwający konflikt zbrojny w Ukrainie. Chciałabym przekazać państwu podziękowania i wyrazy uznania za organizowaną pomoc dla obywateli Ukrainy – mówiła Marta Malec-Lech z zarządu województwa małopolskiego.

Dbajmy o to, aby proces edukacyjny był tak zorganizowany, by uczniowie i ich nauczyciele mieli więcej sukcesów, niż porażek, więcej satysfakcji i radości, niż kłopotów czy trosk. Niech nauczyciele cieszą się obecnością i wielostronną aktywnością swoich uczniów oraz wspierają ich w osobistym rozwoju – dodała Marta Malec-Lech.

O wysokiej jakości kształcenia w szkołach prowadzonych przez Województwo Małopolskie świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych. W ubiegłym roku szkolnym uczniowie liceów i technikum uzyskali wysoką średnią zdawalności egzaminu maturalnego – ponad 96%. Dla porównania średnia zdawalność egzaminów maturalnego w Województwie Małopolskim wynosiła 87%. Również uczniowie szkół policealnych zdający egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyskali wysoką zdawalność przekraczającą 99%.

Podczas spotkania wręczane były akty awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego. Pośród tegorocznych laureatów są nauczyciele, którzy rozwijali uzdolnienia uczniów, realizowali programy edukacyjne, współpracowali ze środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi. Nagrody otrzymali również nauczyciele uczący swoich uczniów wrażliwości, otwartości, a także ci, którzy poświęcają swój czas uczniom z trudnościami w nauce lub potrzebującym szeroko rozumianej pomocy i wsparcia.

Gratuluję i kieruję słowa uznania oraz podziękowania dla wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty za zaangażowanie, cierpliwość oraz codzienny trud. Życzenia pasji i zadowolenia z wykonywanego zawodu, wielu lat satysfakcjonującej pracy z dziećmi i młodzieżą, mnóstwa sił do mierzenia się z codziennością i nieustannej pogody ducha. Niech najlepszym wyrazem potwierdzenia sensu waszej pracy będzie uśmiech, wdzięczność oraz przyjaźń uczniów i wychowanków – powiedziała Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

źródłoUMWM

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia