Biblioteka. Czytelnia powiększyła księgozbiór o książki z zakresu m.in. urbanistyki i architektury

-

W ostatnich dniach księgozbiór czytelni Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni wzbogaciły nowe, niezwykle interesujące publikacje z zakresu urbanistyki, architektury, planowania i zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz zarządzania miastem.

Stało się to dzięki zapobiegliwości przedsiębiorczych bochnian, którzy w roku ubiegłym opracowali i zgłosili do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bochnia projekt „Najlepsze opcje na przyszłość – Bochnia 2030”. Projekt zakładał wsparcie dla tworzenia strategii naszego miasta na najbliższe dziesięciolecie, a niezbędnym narzędziem do realizacji tego założenia było zapewnienie lokalnej społeczności łatwego dostępu do solidnych materiałów źródłowych, analiz oraz opracowań na temat funkcjonowania i rozwoju współczesnych miast – tłumaczy Dorota Rzepka, dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni.

Wśród kilkudziesięciu nowo nabytych książek znalazły się m.in. takie tytuły: „Obszary kreatywności jako czynnik ożywienia śródmieść”, „Identyfikacja typów przestrzeni publicznej”, „Inteligentny rozwój inteligentnych miast”, „Smart City”, „Problemy transportowe miast”, „Marketing terytorialny”, „Kapitał intelektualny w polskich powiatach”, „Socjologia i przestrzeń miejska” i wiele innych.

Mamy nadzieję, że zakupione monografie, rozprawy i kompendia, autorstwa wybitnych specjalistów w danej dziedzinie będą pomocne i przydatne przy diagnozowaniu sytuacji i planowaniu celów rozwojowych naszego miasta – dodaje dyrektor Dorota Rzepka zachęcając do korzystania z nowości wydawniczych.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

listopad, 2022