R e k l a m a

Bochnia: Policja zarekwirowała 3 automaty do gier

-

Policjanci z Wydziału Przestępstw Gospodarczych KPP w Bochni wspólnie z funkcjonariuszami Małopolskiego Urzędu Celno Skarbowego Oddział Celny w Tarnowie skontrolowali jeden z lokali w Bochni pod kątem znajdowania się tam urządzeń losowych do gier hazardowych.

Na miejscu stwierdzono, że znajdują się tam trzy urządzenia do gier FUTURA, wszystkie włączone do zasilania i udostępnione klientom. Na każdym z automatów przeprowadzono gry kontrolne, w wyniku których stwierdzono, że urządzane na nich gry są grami na automatach w rozumieniu ustawy o grach hazardowych.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 107 kks, automaty do gier zatrzymano, a w tej sprawie będzie prowadzone dalsze postępowanie przygotowawcze.

[informacja prasowa, źródło: KPP Bochnia]

AKTUALIZACJA:

Prawnicy reprezentujący dystrybutora urządzeń stanowczo stwierdzają, że nie stanowią one nielegalnych automatów do gier. Jak wyjaśniają, „urządzenia Futura pozbawione są elementu losowości, który stanowi warunek uznania za automat do gier. Urządzenie Futura jest konkursem matematycznym, który pozwala graczowi ustalić wynik każdej rozgrywki, co stanowi nowatorskie rozwiązanie”.

Dodają również, że „gry dostępne na urządzeniach Futura nie wypełniają definicji gry na automatach z art. 2 ust 3 u.g.h. gdyż nie spełniają przewidzianej w tym przepisie przesłanki losowości, a zatem do ich użytkowania nie jest konieczne uzyskanie żadnego rodzaju koncesji, czy też zezwolenia”, dlatego „eksploatacja urządzeń do gier jest w pełni legalna i zgodna z przepisami ustawy”. Według przekazanych informacji „spółka podejmuje aktywne działania prawne celem stwierdzenia bezzasadności zatrzymania urządzeń Futura”.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia