R e k l a m a

Wydatki inwestycyjne per capita: Niepołomice liderem regionu, najgorzej wypada Brzesko

-

Pismo „Wspólnota” – opiniotwórczy dwutygodnik o samorządzie – opublikował najnowszy ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2019-2021. Przeanalizowaliśmy dane, aby sprawdzić, jak w tym zestawieniu wypadły miasta i gminy z naszego regionu (powiat bocheński, brzeski oraz wielicki).

„Wspólnota” podzieliła swój ranking na kilka kategorii: województwa, powiaty, miasta na prawach powiatu (takich nie ma w naszym regionie), miasta powiatowe, miasta inne (gminy miejsko-wiejskie) oraz gminy wiejskie. We wszystkich wskaźnikiem determinującym zajmowaną pozycję są wydatki inwestycyjne 2019-2021 w przeliczeniu na głowę mieszkańca.

Zdecydowanym liderem regionu są Niepołomice, dla których wskaźnik per capita wynosi 2310 zł. W swojej kategorii gmin miejsko-wiejskich Niepołomice zajęły przy tym bardzo wysokie 7. miejsce w kraju (w tej kategorii sklasyfikowano 620 podmiotów), a w zeszłym tygodniu burmistrz Roman Ptak odebrał w związku z tym specjalną nagrodę na Gali Inwestorów Samorządowych w Katowicach.

W raporcie Niepołomicom poświęcono zresztą sporo miejsca: Rozbudowa największej w województwie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej wymusza na gminie ciągle nowe zadania. Niepołomice stawiają na zrównoważony rozwój nakierowany z jednej strony na strefę inwestycyjną, a z drugiej na ciągłe podnoszenie jakości życia mieszkańców – czytamy. Wyliczono, że w ostatnim czasie na terenie gminy powstał zjazd z autostrady A4, a następnie łącząca go ze strefą gospodarczą obwodnica Podłęża, parkingi w systemie Park and Ride i punkty przesiadkowe w czterech miejscowościach, oczyszczalnia ścieków Podłęże Zachód oraz Błonia Niepołomickie.

W badanym okresie duże wydatki inwestycyjne per capita poniosły także gminy Drwinia (powiat bocheński) i Gnojnik (powiat brzeski) – odpowiednio 2070 zł i 2053 zł.

Z kolei bardzo niski wskaźnik wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na głowę mieszkańca ma miasto powiatowe Brzesko – to zaledwie 381 zł, co dało miejsce w ogonie rankingu w tej kategorii. Jednocześnie jest to wyraźnie mniej od będących na odległych pozycjach w kategorii „gminy wiejskie” Łapanowa, czy Gdowa.

Szczegóły w poniższych tabelach. Źródło: „Wspólnota”.

Samorządy powiatowe:

Miejsce
w kategorii
Powiatwydatki inwestycyjne 2019-21
per capita (w zł)
95.Bocheński251,50
180.Brzeski181,12
186.Wielicki177,97
W tej kategorii sklasyfikowano 314 powiatów.

Miasta Powiatowe:

Miejsce
w kategorii
Miastowydatki inwestycyjne 2019-21
per capita (w zł)
22.Wieliczka1281,63
85.Bochnia863,20
255.Brzesko381,19
W tej kategorii sklasyfikowano 267 miast.

Miasteczka / Gminy miejsko-wiejskie

Miejsce
w kategorii
Miasteczkowydatki inwestycyjne 2019-21
per capita (w zł)
7.Niepołomice2310,53
284.Nowy Wiśnicz815,35
385.Czchów668,31
W tej kategorii sklasyfikowano 620 gmin.

Gminy wiejskie z powiatu bocheńskiego, brzeskiego i wielickiego:

Miejsce
w kategorii
Gminapowiatwydatki inwestycyjne 2019-21
per capita (w zł)
47.Gnojnikbrzeski2070,03
49.Drwiniabocheński2053,03
174.Iwkowabrzeski1428,40
411.Kłajwielicki1081,10
432.Szczurowabrzeski1065,85
456.Trzcianabocheński1045,16
523.Lipnica Murowanabocheński982,56
574.Biskupicewielicki934,09
576.Gm. Bochniabocheński931,67
583.Rzezawabocheński925,51
730.Dębnobrzeski833,62
823.Borzęcinbrzeski785,09
968.Żegocinabocheński697,27
1160.Gdówwielicki581,72
1252.Łapanówbocheński521,72
W tej kategorii sklasyfikowano 1533 gminy.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc