Rada Miasta Bochnia będzie przyznawać Honorowe Wyróżnienia

-

Bocheńscy radni ustanowili Honorowe Wyróżnienie Rady Miasta Bochnia, które będzie przyznawane w dziedzinie kultury i sztuki, sportu, nauki i techniki, przedsiębiorczości, za prace dyplomowe studentów i za działalność społeczną.

Wyróżnienia w dziedzinie kultury i sztuki przyznawane będą za wybitne osiągnięcia w zakresie twórczości literackiej, muzycznej, plastycznej, teatralnej i filmowej oraz w dziedzinie działalności kulturalnej w Bochni, a także za upowszechnianie bocheńskiej kultury i sztuki w kraju i za granicą.

Wyróżnienia w dziedzinie sportu stanowią docenienie wybitnych osiągnięć w zawodach rangi mistrzostw Polski, Europy, świata i olimpiady, ustanowienia rekordu świata, Europy lub Polski, wybitnego przyczynienia się do rozwoju, upowszechniania i propagowania kultury fizycznej i sportu na terenie Bochni oraz za działalność sportową przyczyniającą się do promocji miasta poprzez sport w kraju i za granicą.

Wyróżnienia w dziedzinie nauki i techniki przyznawane będą za wybitne osiągnięcia w zakresie prac naukowych, naukowo-badawczych, edytorskich, projektowych, konstrukcyjnych, nowych rozwiązań procesów technologicznych oraz osiągnięć dotyczących organizacji i zarządzania, a także w zakresie wdrożenia tych osiągnięć w praktyce.

Wyróżnienia w dziedzinie przedsiębiorczości przyznawane będą za wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach mających swoje siedziby lub oddziały w Bochni oraz działania zwiększające konkurencyjność bocheńskich przedsiębiorstw na arenie krajowej i międzynarodowej.

Wyróżnienia za prace dyplomowe studentów przyznawane będą absolwentom uczelni za prace mające szczególną wartość z punktu widzenia rozwoju miasta Bochnia oraz badania jego historii.

Wyróżnienia za działalność społeczną przyznawane będą za wybitne działania i postawy prospołeczne.

Wnioski o przyznanie wyróżnień będzie rozpatrywała komisja kultury, a w uzasadnionych przypadkach komisja ta będzie zasięgać opinii przedstawicieli pozostałych komisji Rady Miasta Bochnia oraz stowarzyszeń i innych organizacji społecznych.

Wyróżnienia będzie zatwierdzał przewodniczący rady i będą wręczane podczas sesji Rady Miasta Bochnia.

Projekt uchwały w tej sprawie został przygotowany w odpowiedzi na wniosek z majowego posiedzenia komisji kultury. Podczas czwartkowej sesji uchwała została przegłosowana jednogłośnie.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

grudzień, 2022