Bochnia. Ubyło kilka miejsc parkingowych przy Bazylice. Dlaczego?

-

Przy Bazylice Św. Mikołaja od strony północnej ubyło kilka miejsc parkingowych. Magistrat tłumaczy to obowiązującymi przepisami oraz względami bezpieczeństwa.

– Nowe oznakowanie poziome, które pojawiło na pl. św. Kingi oraz ul. Bernardyńskiej stanowi uregulowanie obowiązujących przepisów, które nie były przez kierowców przestrzegane – informuje Aldona Słowik, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w bocheńskim magistracie.

– Ze względu na to, że jest to droga dwukierunkowa nie można parkować po 10 m z każdej strony przejścia dla pieszych. Kilka miesięcy temu zostało zmienione oznakowanie poziome i nastąpiło wyłączenie tego terenu ze strefy płatnego parkowania, jednak nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu. Bardzo częste sytuacje kolizyjne oraz wielokrotne zgłoszenia użytkowników na policję spowodowały, że teren ten musiał zostać  prawidłowo oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami (od przejścia dla pieszych została zachowana odległość 10 m). Dodatkowo należy zaznaczyć, że postój samochodów utrudniał widoczność wyjazdu z ul. Gołębiej oraz ograniczał ruch dwukierunkowy na odcinku ul. pl. św. Kingi – wyjaśnia Aldona Słowik.

Jak przekazał UM Bochnia, po wielokrotnych interwencjach policji zlecono projekt organizacji ruchu, a następnie wprowadzono nowe oznakowanie poziome i pionowe, które zostało zatwierdzone przez Starostwo Powiatowe w Bochni, przez Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Komendę Powiatową Policji w Bochni.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

grudzień, 2022