Rusza Budżet Obywatelski Bochni 2019. Milion do podziału

-

Znany jest nowy harmonogram Budżetu Obywatelskiego Bochni na 2019 rok. Pierwotnie głosowanie miało być już w czerwcu, ale z powodu unieważnienia przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie uchwały zmieniającej regulamin (w części dotyczącej zapisania 1 proc. budżetu), terminy uległy zmianie. Do podziału jest 1 mln zł: 230 tys. zł na zadania ogólnomiejskie i po 55 tys. zł na każde z 14 osiedli.

W lutym radni uchwalili nowy regulamin Budżetu Obywatelskiego Bochni. Najbardziej kontrowersyjnym zapisem była gwarancja środków przeznaczonych na zadania z budżetu obywatelskiego. Uzgodniono, że będzie to 1 proc. budżetu miasta (w domyśle chodziło o sumę wydatków, czyli w przeliczeniu za 2018 rok byłoby to ok. 1,37 mln zł.).

Zapis ten sformułowano w następujący sposób: „Łączna wysokość środków, o którym mowa w pkt. 3 wynosi 1 % budżetu Gminy Miasta Bochnia za rok poprzedni”.

Nadzór prawny wojewody małopolskiego uznał, że właściwym do zbadania tej kwestii jest Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Gremium to stwierdziło nieważność uchwały w części I ust. 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Bochnia z powodu nieprecyzyjnego zapisu dotyczącego wysokości środków na zadania z budżetu obywatelskiego.

– „W zapisie dotyczącym wyliczenia 1 % budżetu za rok poprzedni nie wiadomo, czy należy wyliczyć 1 % od dochodów, czy od wydatków (planowanych czy wykonanych), czy od sumy elementów budżetu, o których mowa w art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), zgodnie z którym budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki” – stwierdziło Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Uchwała Kolegium RIO wpłynęła do Urzędu Miasta Bochnia 2 maja. – Bez tego rozstrzygnięcia niemożliwe było precyzyjne określenie wysokości środków jakie mają być przeznaczone na BO w 2019 roku. W piątek 11 maja podjęta została decyzja o przekazaniu na BO kwoty 230 tys. zł w ramach zadań ogólnomiejskich i po 55 tys. zł na poszczególne osiedla, czyli 770 tys. zł na zadania osiedlowe. Łącznie kwota BO na rok 2019 wyniesie 1 milion złotych – poinformował Andrzej Koprowski z wydziału promocji i rozwoju miasta.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Bochni na 2019 rok:

1. Zawiadomienie o kwotach: 11.05;
2. Przyjmowanie projektów: 14.05 – 18.06;
3. Pomoc UM w zakresie kosztów oraz uwarunkowań formalno-prawnych: 14.05 – 01.06;
4. Weryfikacja projektów: 14.05 – 29.06;
5. Nabór dodatkowy projektów osiedlowych: 02.07 – 09.07;
6. Weryfikacja projektów z dodatkowego naboru: 02.07 – 20.07;
7. Prezentacja projektów poddanych pod głosowanie: 23.07 – 02.09;
8. Głosowanie internetowe: 03 – 16.09;
9. Głosowanie tradycyjne w lokalu UM: 08 – 09.09;
10. Ustalenie wyników głosowania: do 21.09;
11. Realizacja wybranych projektów: od 02.01.2019.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

grudzień, 2022