R e k l a m a

Rusza stabilizacja osuwiska w Ujeździe

-

Ponad 1,8 mln zł wyniesie zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej Łąkta Górna – Łapanów w miejscowości Ujazd. W ubiegłym tygodniu podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania.

Powiat Bocheński otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację dwóch osuwisk. Łącznie otrzymaliśmy ponad 4,4 mln zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie i stabilizację osuwiska w Ujeździe i Rajbrocie. W przypadku pierwszego zadania już niebawem wykonawca wejdzie w teren, natomiast w przypadku osuwiska w Rajbrocie trwa procedura przetargowa – wyjaśnia Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński.

Inwestycja, która zakończy się na początku grudnia, obejmuje odbudowę drogi na długości 95 mb wraz z przebudową infrastruktury technicznej, zabezpieczenie korpusu drogi, wykonanie konstrukcji oporowej na dł. 71 mb oraz wzmocnienie podbudowy drogi.

Zadanie realizowane będzie w ramach środków z rezerwy celowej budżetu państwa przyznanych na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie. Wysokość dotacji wyniesie do 80 proc. wartości kosztów kwalifikowanych.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego w Krakowie.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

luty, 2024