R e k l a m a

Bochnia z tytułem Lidera Małopolski 2021

-

W poniedziałek w auli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień za najlepsze przedsięwzięcie roku w Małopolsce. Tytuł LIDERA MAŁOPOLSKI 2021 przyznany został Samorządowi Miasta Bochnia za rozbudowę oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

W XXII edycji konkursu kapituła, w skład której wchodzi 27 samorządowców – członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski – nagrodziło 10 przedsięwzięć, wśród nich inwestycję realizowaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni.

Bocheński samorząd podczas gali laureatów reprezentowali: przewodniczący Rady Miasta Bochnia – Bogdan Kosturkiewicz, zastępca burmistrza Bochni – Gustaw Korta oraz prezes MPWiK w Bochni – Zbigniew Rachwał. Delegacja odebrała nagrodę z rąk przewodniczącego kapituły konkursu oraz przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski – Kazimierza Barczyka.

W imieniu całego samorządu dziękuję kapitule konkursu za to szczególnie ważne wyróżnienie – powiedział Gustaw Korta, zastępca burmistrza Bochni.

Budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Bochni z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii pochłonęła 77,5 mln zł, z czego 40 mln zł to unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Najbardziej odczuwalną dla mieszkańców Bochni wartością inwestycji MPWiK jest dezodoryzacja zapachów. W ramach przedsięwzięcia rozbudowano linię technologiczną przeróbki osadów ściekowych, zbudowano suszarnię słoneczną osadów ściekowych, wzniesiono też instalacje do wytwarzania i przeróbki biogazu na energię elektryczną i cieplną wraz z montażem i uruchomieniem agregatu kogeneracyjnego. Jednocześnie usprawniono zarządzanie poprzez budowę inteligentnych systemów sterowania i nadzoru nad całym systemem wodociągowym oraz kanalizacyjnym.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia