R e k l a m a

Bochnia. Ludwik Węgrzyn zostanie patronem ZOL?

-

Podczas czwartkowej sesji rady powiatu bocheńskiego zgłoszono wniosek, aby nowo powstającemu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu przy ul. Karolina w Bochni nadać imię zmarłego niedawno bocheńskiego samorządowca Ludwika Węgrzyna.

Z wnioskiem wystąpił radny Rafał Rudka, który odczytał obszerne uzasadnienie dla takiego pomysłu – przypomniał m.in. „ogromne zaangażowanie i wkład pracy w powstanie tego Zakładu”.

– Śp. Ludwik Węgrzyn był tą osobą, która faktycznie spowodowała, że wstępne, ogólne pomysły przerodziły się najpierw w projekt, a następnie nabrały realnego kształtu. To dzięki Jego zaangażowaniu jako Starosty Bocheńskiego zainicjowane zostały prace budowlane, które przy Jego ogromnym wsparciu, także w obecnej kadencji, były kontynuowane i wkrótce zostaną zakończone – przypomniał Rafał Rudka, po czym zaznaczył: – Śp. Ludwik Węgrzyn był osobą, która całe swoje zawodowe życie poświęciła pracy w samorządzie, pracy na rzecz innych ludzi. Jego nieoceniony wkład nie tylko w powstanie tej, ale wielu innych inwestycji na terenie naszego powiatu zasługuje na należyte uznanie i upamiętnienie.

Stosowny wniosek radny skierował już do przewodniczącej rady powiatu oraz rady społecznej bocheńskiego szpitala (ZOL formalnie będzie częścią szpitala).

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy wraz z hospicjum powstaje przy ul. Karolina w Bochni w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej. Obiekt ma być gotowy pod koniec tego roku. W budynku zaplanowano miejsce dla około 100 pacjentów w tym 24 hospicyjnych.


„Szanowni Państwo,

w związku z kończącymi się pracami przy budowie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Karolina w Bochni oraz zbliżającym się terminem oficjalnego otwarcia i uruchomienia tej inwestycji, mając na względzie ogromne zaangażowanie i wkład pracy w powstanie tego Zakładu przez śp. Ludwika Węgrzyna wnioskuję o nadanie tej instytucji imienia Ludwika Węgrzyna.

Śp. Ludwik Węgrzyn był tą osobą, która faktycznie spowodowała, że wstępne, ogólne pomysły przerodziły się najpierw w projekt, a następnie nabrały realnego kształtu. To dzięki Jego zaangażowaniu jako Starosty Bocheńskiego zainicjowane zostały prace budowlane, które przy Jego ogromnym wsparciu, także w obecnej kadencji, były kontynuowane i wkrótce zostaną zakończone.

Śp. Ludwik Węgrzyn był osobą, która całe swoje zawodowe życie poświęciła pracy w samorządzie, pracy na rzecz innych ludzi. Jego nieoceniony wkład nie tylko w powstanie tej, ale wielu innych inwestycji na terenie naszego powiatu zasługuje na należyte uznanie i upamiętnienie.

Przypomnę tylko, że jako pierwszy Starosta wpływał na kształt tej jednostki samorządu terytorialnego tu na Bocheńszczyźnie. Dzięki Jego ogromnym staraniom przez 12 lat, w których sprawował urząd Starosty, powiat bocheński bardzo się rozwinął. To podczas Jego kadencji ukonstytuowane zostały poszczególne jednostki powiatowe, zbudowane zostało II Liceum Ogólnokształcące, hala sportowa przy Zespole Szkół nr 1, boiska sportowe przy II LO i Mechaniku, komenda PSP. Większość obiektów podległych powiatowi zostało pięknie odrestaurowanych, w tym została wykonana ich termomodernizacja. Wystarczy spojrzeć jak dzisiaj wygląda I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 1, czy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Takich przykładów można by mnożyć.

„Oczkiem w Jego głowie” był szpital. Jednostka, która przez lata borykała się z ogromnymi problemami, wręcz balansując na cienkiej granicy po przekroczeniu której mogło dojść do jej likwidacji, ustrzegła się tego losu. Jednocześnie stając się dzisiaj jednym z lepiej wyposażonych i odremontowanych szpitali powiatowych w Polsce. Nie stałoby się to wszystko gdyby nie zaangażowanie i możliwości śp. Ludwika Węgrzyna.

Niestety nie doczekał otwarcia kolejnej inwestycji, która była dla Niego niezwykle ważna, tj. Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. To za Jego kadencji jako Starosty inwestycja ta została realnie zapoczątkowana i nabrała rozmachu. Marzył, aby w tej kadencji móc ją jeszcze otworzyć. Niestety nie doczekał tej chwili.

W związku z powyższym nazwanie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Jego imieniem będzie doskonałym uhonorowaniem pracy śp. Ludwika Węgrzyna na rzecz lokalnej społeczności.
Śp. Ludwik Węgrzyn był człowiekiem, który potrafił łączyć ludzi, łączyć różne środowiska. Dlatego też wierzę, że obecnie wszyscy będziemy potrafili wznieść się ponad codzienne różnice i podziały i wspólnie zdecydujemy o nadaniu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Bochni imienia Ludwika Węgrzyna.

Z poważaniem
Rafał Rudka”

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc