R e k l a m a

Bochnia. Okres Wszystkich Świętych – zmiany w organizacji ruchu

-

Wzorem lat ubiegłych w okresie od 30 października do 2 listopada 2021 r. ulegnie zmianie organizacja ruchu w mieście Bochnia.

Wprowadzone zostaną następujące zmiany:

  • ul. Oracka – będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu (od ul. Polnej w kierunku ul. Regis)
  • ul. Polna – będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu (od ul. Orackiej w kierunku ul. Józefa Romana)
  • ul. Józefa Romana – będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu (od ul. Polnej w kierunku ul. Orackiej)
  • ul. Karosek – będzie obowiązywał „zakaz zatrzymywania się i postoju” na odcinku od ul. Krętej do ul. Wodociągowej
  • na ul. Solidarności, Ofiar Katynia oraz rtm. Witolda Pileckiego będzie obowiązywał „zakaz zatrzymywania się i postoju” od strony cmentarza

Apelujemy o dostosowanie się do wprowadzonego oznakowania oraz o zachowanie ostrożności.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

grudzień, 2023