W Rzezawie powstała zupełnie nowa droga, która umożliwi rozbudowę wsi – ZDJĘCIA, WIDEO

-

Blisko 1 km długości ma wybudowana od zera droga, która prowadząc z Rzezawy do Jodłówki szerzej otwiera na budownictwo mieszkaniowe nowe tereny. – A mówili, że się nie uda wójtowi wybudować drogi „w polach” w Jodłówce. Udało się! – nie kryje satysfakcji gospodarz gminy Mariusz Palej.

Inwestycja w większości rzeczywiście powstała w szczerych polach – wcześniej prowadziła tędy jedynie droga gruntowa.

Nowa droga jest przedłużeniem ul. Zielonej w Rzezawie w kierunku Jodłówki i została odnogą połączona z głównym szlakiem komunikacyjnym – drogą powiatową. Realizacja przedsięwzięcia kosztowała prawie 3,3 mln zł (udało się zdobyć dofinansowanie w wysokości ponad 1,6 mln zł).

Budując drogę pomyślano o bezpieczeństwie przyszłych użytkowników – zainstalowano oświetlenie uliczne, progi zwalniające, wybudowano chodnik oraz doświetlone przejścia dla pieszych.

Jak podkreśla wójt Mariusz Palej, nowa droga umożliwi rozbudowę wsi Jodłówka. W następnej kolejności czynione będą starania, aby drogę poprowadzić jeszcze dalej w kierunku wschodnim.

Fot. Facebook.com/PalejMariusz

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

czerwiec, 2023