R e k l a m a

Bochnia. 10 tys. zł z kwesty na ratowanie zabytków cmentarza przy ul. Orackiej

-

W minioną niedzielę i wtorek przy wszystkich bramach prowadzących na najstarszy bocheński cmentarz, kwestowało łącznie 60 uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni oraz 24 członków Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej i Teatru Artystokrackiego. Była to już XXIX doroczna kwesta, podczas której zbierane są datki na ratowanie zabytkowych nagrobków i pomników cmentarza
komunalnego przy ul. Orackiej w Bochni.

Podczas tegorocznej Kwesty zebrano łącznie 10 023 zł i 85 groszy.

„Dziękujemy wszystkim kwestującym za poświęcony czas i godne podziwu zaangażowanie.
Naszą wdzięczność w sposób szczególny kierujemy do wszystkich Państwa, którzy swoją
hojnością wsparli to dzieło. Dzięki Państwa życzliwości i ofiarności w przyszłym roku
będziemy mogli kontynuować prace na bocheńskim cmentarzu przy ul. Orackiej”
– przekazał w komunikacie Komitet Ratowania Zabytkowej Części Cmentarza Komunalnego w Bochni, działający przy Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

Decyzja dotycząca wyboru konkretnego grobu, który zostanie objęty pracami naprawczymi, ma być podana do informacji publicznej w późniejszym terminie w związku z niestabilną sytuacją rynkową i wynikającymi z tego trudnościami w oszacowaniu kosztów prac.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia