R e k l a m a

ZUS wypłacił w Małopolsce ponad 124 mln zł w ramach „300+”

-

W województwie małopolskim ZUS wypłacił ponad 124 mln zł z programu „Dobry Start”. Pieniądze na wyprawki szkolne otrzymało niemal 413 tys. uczniów.

Według najnowszych danych rodzice w Małopolsce złożyli przeszło 290 tys. wniosków o „Dobry start”, które obejmują 425 tys. dzieci. Kwota wypłaconych dotąd świadczeń wyniosła ponad 124 mln złotych. Wsparcie trafiło do ok. 413 tys. dzieci.

O dofinansowanie do wyprawki szkolnej można ubiegać się do końca listopada. Wnioski, tylko elektroniczne, można złożyć przez PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – do 24 lat.

Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

W ramach programu rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł np. na zakup podręczników, zeszytów i pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych i w innych placówkach edukacyjnych.

Pieniądze z programu „Dobry start” przyznaje i wypłaca ZUS na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje i powiadomienia są przekazywane elektronicznie.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

grudzień, 2023