R e k l a m a

Bochnia. Wzrosną koszty wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami?

-

Niemal dwukrotnie więcej niż obecnie może kosztować w 2023 roku usługa polegająca na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Bochnia oraz zapewnieniu im opieki. Obecnie trwa procedura przetargowa mająca wyłonić wykonawcę zadania.

W ramach usługi przewidziano:

– miesięczne utrzymanie zwierząt (psów, kotów) w schronisku (w tym min. wyżywienie, leczenie, opieka weterynaryjna)
– całodobową gotowość do wykonania przedmiotu zamówienia
– odławianie, transport i dostarczanie zwierząt (psów, kotów lub zwierząt gospodarskich) do schroniska lub gospodarstwa rolnego
– wyłapywanie wolno żyjących kotów, transport do miejsca wykonania zabiegu sterylizacji albo kastracji oraz ponowne odwiezienie w miejsce ich wyłapania
– sterylizację/kastrację (psów, kotów) dostarczonych do schroniska
– zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
– usypianie ślepych miotów
– eutanazję zwierząt nierokujących nadziei na wyleczenie i utylizacja ich zwłok
– sterylizację albo kastracja wolno żyjących kotów
– objęcie wolno żyjących kotów całodobową opieką weterynaryjną
– oznaczenie numerem identyfikacyjnym bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku dla zwierząt poprzez czipowanie

Magistrat zamierzał przeznaczyć na realizację tych zadań 240 tys. zł. Właśnie tyle zapłaci w bieżącym roku Fundacji Straż Obrony Praw Zwierząt, prowadzącej schronisko w Borku, gm. Rzezawa. Ale oczekiwanie, że po roku inflacji i rosnących kosztów wszelkiej działalności cena w kolejnym sezonie pozostanie ta sama, okazało się nad wyraz optymistyczne.

W przetargu wpłynęła tylko jedna oferta (od tej samej Fundacji), tym razem na kwotę 400 tys. zł (dokładnie 399 988,80 zł). Magistrat jeszcze nie ogłosił decyzji, co zrobi w tej sytuacji.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia