R e k l a m a

Borzęcin. Blisko 8 mln zł na budowę Strefy Aktywności Gospodarczej

-

Leżąca na północy powiatu brzeskiego gmina Borzęcin dostanie blisko 8 mln zł unijnej dotacji na stworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej. Inwestycja obejmie kompleksowe uzbrojenie wchodzących w zakres projektu działek oraz budowę infrastruktury drogowej.

Złożony przez samorząd wniosek o dotację uzyskał maksymalną możliwą liczbę punktów i został sklasyfikowany na pierwszym miejscu listy projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania (dokładna kwota wsparcia to 7 milionów 919 tysięcy 10 złotych).

Zakres planowanego do realizacji zadania obejmuje:

  • prace przygotowawcze, w tym oczyszczenie terenu i przebudowę linii telekomunikacyjnej;
  • budowę ok. 890 metrów kanalizacji opadowej wraz z podłączeniem do działek,
  • budowę pompowni;
  • budowę 580 metrów kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem do działek,
  • budowę pompowni i oczyszczalni ścieków;
  • budowę sieci wodociągowej o długości ponad 1,6 km,
  • budowę sieci oświetlenia ulic, w tym linii kablowej o długości ponad 600 metrów oraz 20 słupów oświetleniowych LED, szafy sterującej i oświetlenia przejścia dla pieszych;
  • budowę dróg wewnętrznych z ciągiem pieszym, placem do zawracania, przepustami oraz zjazdami do działek;
  • budowę 2 pylonów informacyjnych.

Zadanie realizowane będzie w ramach formuły „Zaprojektuj i Wybuduj”.

To już kolejne dofinansowanie pozyskane przez samorząd gminy Borzęcin w ostatnich miesiącach. W sumie od początku roku pozyskano ze środków zewnętrznych – unijnych i krajowych niebagatelną kwotę blisko 14,5 miliona złotych.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia