R e k l a m a

Szczurowa. Nowy sprzęt dla OSP Uście Solne

-

Strażacy z OSP Uście Solne (gm. Szczurowa, pow. brzeski) mają nowe specjalistyczne umundurowanie. Zostało ono zakupione dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”. W piątek sprzęt przekazał uroczyście wicemarszałek Józef Gawron.

W ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”, Sejmik Województwa Małopolskiego udzielił pomocy finansowej w wysokości ponad 5,1 mln zł na prace budowlano-remontowe w remizach strażackich, na zakupy m.in. sprzętu i umundurowania oraz przeprowadzenia kursu kwalifikowanego pierwszej pomocy bądź jego recertyfikacji. W tej edycji możliwy jest też zakup motopompy przewoźnej wysokiej wydajności czy remont bądź adaptację samochodu pożarniczego lub ratowniczo-gaśniczego wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt.

Gmina Szczurowa w konkursie „Małopolskie OSP 2022” złożyła dwa wnioski w sprawie wsparcia finansowego gmin z przeznaczeniem dla jednostek: OSP Uście Solne i OSP Rydlowa, o łącznej kwocie ponad 55 tys. zł. Dzięki niemu pierwsza z nich zakupiła 3 sztuki ubrań ochronnych do działań bojowych, 4 sztuki służbowych mundurów strażaka i 6 sztuk ubrań koszarowych. Natomiast druga zmodernizuje swoją remizę.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia