R e k l a m a

Przedszkole na os. Jana. W jakim stanie jest budynek? Miasto zleca ekspertyzę

-


BOCHNIA. Po tym jak budynek przedszkola na os. Niepodległości trzeba było zamknąć w trybie nagłym ze względu na fatalny stan obiektu, władze miasta zapowiedziały, że zlecą wykonanie ekspertyzy dla bliźniaczego budynku zlokalizowanego na os. Jana, w którym również działa przedszkole (Nr 6). Tydzień temu ogłoszono w tej sprawie zapytanie ofertowe.

Firma, która podejmie się realizacji zamówienia (oferty można składać do 6 czerwca), będzie miała za zadanie:

  • sporządzenie ekspertyzy technicznej oraz określenie kosztów ewentualnych robót wynikających z zaleceń po wykonanej ekspertyzie dla budynku Miejskiego Przedszkola nr 6, zlokalizowanego przy ul. Murowianka 28 w Bochni,
  • szczegółowe oględziny istniejącej konstrukcji budynku z uwzględnieniem odkrycia wszystkich sufitów podwieszanych,
  • opis techniczny istniejącej konstrukcji budynku,
  • wykonanie analizy statycznej obszarów konstrukcji budynku, w których zostanie stwierdzone występowanie uszkodzeń,
  • ocena stanu technicznego poszczególnych elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych, na które ewentualny wpływ miałyby stwierdzone uszkodzenia,
  • podanie przyczyn powstania ewentualnych stwierdzonych w ekspertyzie uszkodzeń.

Ekspertyza ma powstać do połowy sierpnia.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc