R e k l a m a

Sympozjum „Wiara, Nadzieja, Rodzina” i Koncert Uwielbienia w Łapanowie – ZDJĘCIA

-

W niedzielę w Łapanowie odbył się II Koncert Uwielbienia. Wydarzenie poprzedzono I Sympozjum „Wiara, Nadzieja, Rodzina”.

Podczas sympozjum „Wiara, Nadzieja, Rodzina” zaproszeni specjaliści: ks. Ryszard Gacek, ks. Bartłomiej Grociak, dr prawa kanonicznego Bogumiła Olejnik, psycholog Katarzyna Dreścik i Dominik Guzik dzielili się swoimi doświadczeniami i obserwacjami na temat kondycji polskiej młodzieży, ich oczekiwań wobec świata dorosłych.

Licznie przybyli na panel dyskusyjny nauczyciele, rodzice, katecheci zastanawiali się, w jaki sposób zmiany zachodzące we współczesnym świecie wpłynęły na model rodziny, autorytety młodych, podejmowane przez nich wybory życiowe. Uczestniczący w sympozjum wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz podzielił się swoim doświadczeniem rodzicielskim, podkreślając konieczność obecności w życiu dziecka, bo wychowanie to otwieranie okien na innych, na świat i na Boga.

Koncert Uwielbienia zorganizowano w hali sportowej łapanowskiej szkoły. Ze sceny popłynęły dynamiczne dźwięki songów, piosenek dziękczynnych wielbiących Boga i także takie, które powstały specjalnie na to wydarzenie. Artystom tego formatu co Małgorzata Szarek, Marcin Jajkiewicz, Anna Bystroń-Jajkiewicz oraz solistom: Emilii Błasińskiej, Joannie Biernat, Katarzynie Kuchnik oraz Szymonowi Ciszek towarzyszył chór, znakomici muzycy, a także chórek dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej. Koncert zakończyło wspólne odśpiewanie „Barki” i ponowne przywołanie postaci Jana Pawła II, którego nauczanie i obecność na terenie łapanowskiej parafii stała się powodem do wdzięczności Bogu za ten dar i okazją do przypomnienia najważniejszych prawd jego nauczania.

Organizatorami wydarzenia byli: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II i Stowarzyszenie ARS – Akademia Rozwój Szansa.

Patronat honorowy objęli: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Adam Korta – Starosta Bocheński. Natomiast partnerem wydarzenia byli: Centrum Kultury Gminy Łapanów, Powiat Bocheński, EventLight, Robertus.

Koncert powstał dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Starostwa Powiatowego w Bochni oraz wielu lokalnym darczyńcom – ludziom wielkiego serca.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

grudzień, 2023