Bochnia. „W budynku szkoły jest granat” – policyjne ćwiczenia w PSP nr 7

-

W poniedziałek 21 listopada w jednej z bocheńskich szkół podstawowych odbyły się ćwiczenia funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Bochni z reagowania w sytuacjach kryzysowych. Scenariusz ćwiczeń zakładał znalezienie w szkole granatu i związaną z tym ewakuację uczniów, nauczycieli i pracowników, a także zabezpieczenie wskazanego przedmiotu oraz innych niebezpiecznych materiałów przez policjantów.

„W budynku szkoły, w pustej sali jest granat.” Zawiadomienie o takiej treści w poniedziałek po godzinie 9, otrzymał oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Bochni. Niezwłocznie na terenie obiektu zjawił się policyjny zespół złożony z policjantów przeszkolonych w zakresie sapersko–minerskim Komendy Powiatowej Policji w Bochni oraz strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Bochni.

Dyrektor szkoły zarządził ewakuację znajdujących się w budynku uczniów, nauczycieli i pracowników, a policjanci dokonali sprawdzenia obiektu znajdując granat oraz kilka podejrzanych pakunków, rozmieszczonych w różnych częściach budynku szkoły. W celu ich usunięcia na miejsce wezwano funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie, którzy zabezpieczyli ładunki. W toku wykonywanych czynności policjanci zatrzymali osobę odpowiedzialną, za podłożenie granatu. 

Po tych czynnościach funkcjonariusze oraz dyrektor placówki zakończyli zaplanowane i przygotowane wcześniej ćwiczenia, a uczniowie oraz wychowawcy mogli wrócić do zajęć.

Głównym celem ćwiczeń było przeprowadzenie szybkiej jak również prawidłowej i bezpiecznej ewakuacji uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, oraz działań mogących mieć miejsce w sytuacji potencjalnego zagrożenia. 


Podstawę prawną ewakuacji reguluje Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 roku. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 pkt. 3 tej ustawy, właściciel, zarządca, lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji. Zarządcą budynku jest w tej sytuacji dyrektor szkoły, który:

 • podejmuje decyzję o ewakuacji,
 • nakazuje ogłoszenie alarmu i powiadomienie specjalistycznych służb ratowniczych,
 • organizuje i kieruje akcją ratowniczą (ewakuacją),
 • wprowadza zakaz wejścia i wjazdu na teren szkoły,
 • nakazuje uruchomienie elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji, w szczególności:
 • określa miejsce ewakuacji ludzi i ewakuowanego mienia,
 • otwarcie wyjść ewakuacyjnych, ochronę dokumentacji szkoły, wyłączenie zasilania instalacji elektrycznej,
 • współdziała ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi.

  PODOBNE ARTYKUŁY

  Artykuły promocyjne

  Ogłoszenia

  grudzień, 2022