Bochnia. Magistrat rozpisał przetarg na Planty Salinarne. Jak bardzo się zmienią?

-

Bocheński magistrat rozpisał przetarg na rewaloryzację Plant Salinarnych. Urząd dysponuje projektem, więc chodzi o samo wykonanie zaplanowanych prac, na które uzyskano promesę dotacyjną z Polskiego Ładu w wysokości prawie 12 mln zł.

W dokumentacji przetargowej przypomniano historię Plant Salinarnych:

– „Planty zostały założone w drugiej połowie XIX wieku. W 1968 roku Karol Bauer dokonał adaptacji dawnego obwodu zamkowego oraz rozległego placu żupnego. Kompozycja parku składała się z kwater ujętych alejami i obsadzonych drzewami – początkowo jedynie w południowej odnodze dzisiejszych Plant. W drugiej fazie powstała część plant na zachód od stawu salinarnego oraz na terenie osuszonego miejsca – stawiska. Kompozycja drugiej fazy była bardzo swobodna a ścieżki charakter czysto użytkowy w układzie diagonalnym”.

Ogród Salinarny w Bochni z 1868 r. autorstwa Carla Bauera. Zbiory Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni. Fot. Katarzyna Kozak-Jarosz 2015 r. (źródło: Urząd Miasta Bochnia).

Co zostanie wykonane?

Inwestycja obejmuje:

 • remont i przebudowę istniejących alei,
 • budowę nowych alei (zastosowana ma być nawierzchnia terraway),
 • przebudowę drogi pożarowej,
 • budowę placu przed budynkiem dawnej Kuźni,
 • budowę fontanny o pow. wody ok. 437 m kw. (w miejscu obecnego placu zabaw),
 • budowę placu wraz z kompozycją roślinną (przy alejce pomiędzy SP nr 2 a ul. Oracką),
 • renowację pomnika Czynu Niepodległościowego, figury św. J. Nepomucena, płaskorzeźby św. Mikołaja,
 • likwidację placu zabaw,
 • przebudowę i rozbudowę oświetlenia terenu,
 • przebudowę i rozbudowę sieci energetycznej,
 • przebudowę i rozbudowę przyłączy i sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i opadowej,
 • budowę sieci teletechnicznej,
 • wymianę i budowę elementów małej architektury (m.in. nowe gwarki i górnik z koniem kopalnianym),
 • wycinkę, zabiegi pielęgnacyjne oraz nowe nasadzenia zieleni wysokiej, krzewów oraz zieleni niskiej,
 • remont istniejących schodów terenowych.

Ile drzew do wycinki?

Na potrzeby inwestycji urzędnicy zlecili wykonanie inwentaryzacji zieleni. Z opracowania aktualnego na sierpień br. wynika, że zinwentaryzowano drzewa i krzewy w liczbie 508 szt. oraz żywopłoty formowane o łącznej długości 575 mb.

Do usunięcia wskazano 149 roślin:

 • drzewa przeznaczone do usunięcia ze względu na zły stan: 86 szt.,
 • drzewa przeznaczone do usunięcia ze względów kompozycyjnych: 2 szt.,
 • krzewy przeznaczone do usunięcia ze względu na zły stan: 45 szt. (274,3 m2),
 • krzewy przeznaczone do usunięcia ze względów kompozycyjnych: 14 szt. (146,2 m2),
 • pnącza przeznaczone do usunięcia ze względów kompozycyjnych: 2 szt. (52 m2).

Ponadto wskazano 6 krzewów przeznaczonych do przesadzenia ze względów kompozycyjnych.

Mapa z zaznaczonymi drzewami i krzewami, czerwonymi krzyżykami te do usunięcia (źródło: Urząd Miasta Bochnia).

Przewidziano ok. 50 nowych nasadzeń.

Mapa z zaznaczonymi nowymi nasadzeniami zieleni (źródło: Urząd Miasta Bochnia).

Ile potrwają prace?

Firmy zainteresowane przetargiem mogą składać swoje oferty do 14 grudnia br.

Okres realizacji zamówienia określono na 15 miesięcy, więc można założyć, że zakończenie prac nastąpi prawdopodobnie w 2024 roku.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

styczeń, 2023