R e k l a m a

Zakończyła się rozbudowa drogi powiatowej w Gierczycach i Nieszkowicach Małych

-

Kierowcy mogą już korzystać z wyremontowanej drogi powiatowej w Gierczycach i Nieszkowicach Małych w powiecie bocheńskim. Prace kosztowały ok. 5 mln zł.

Inwestycja została podzielona na dwa odcinki. Pierwszy na początku Gierczyc zakładał wykonanie nowej nawierzchni o szerokości 6 metrów wraz z ułożeniem siatki wzmacniającej i wykonaniem poszerzenia podbudowy oraz budowę chodnika i odwodnienia. Ponadto zabezpieczono skarpy i powstał kanał technologiczny. Przebudowano także sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i gazową. Zamontowano doświetlenie przejścia dla pieszych i radarowy miernik prędkości, wykonano również oznakowanie poziome i pionowe.

Drugi odcinek obejmujący Gierczyce i Nieszkowice Małe polegał na wykonaniu nowej nawierzchni wraz z nową podbudową i ulepszeniem podłoża, przebudowie przepustu, umocnieniu rowów i wykonaniem kanalizacji deszczowej. Powstał chodnik i zatoki autobusowe, przebudowano także skrzyżowanie z drogami gminnymi. Powstał kanał technologiczny, przebudowano sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe, elektryczne i teletechniczne. Wykonano oznakowanie poziome i pionowe.

Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

luty, 2024