R e k l a m a

ZUS przypomina: Wnioski o „300+” tylko do końca listopada

-

Do końca listopada można ubiegać się o dofinansowanie do wyprawki szkolnej z programu „Dobry Start”. Rodzice i opiekunowie mogą złożyć wniosek także przez aplikację mobilną mZUS. Można otrzymać jednorazowo 300 zł na każde uczące się dziecko.

Wnioski o wyprawkę szkolną można złożyć już tylko do 30 listopada. Świadczenie to przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością – do 24 lat.

W Małopolsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił dotąd przeszło 421 tys. świadczeń Dobry Start na łączną kwotę ponad 126,3 mln zł.

Wniosek może złożyć rodzic, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Jak złożyć wniosek o 300+

Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie – na 4 sposoby:

  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • przez bankowość elektroniczną,
  • przez portal Emp@tia,
  • od 14 listopada – przez aplikację mobilną mZUS.

Z aplikacji mZUS można skorzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Można ją pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play oraz App Store. Aplikacja wymaga połączenia z profilem na PUE ZUS. Proces ten został opisany krok po kroku w ramach instrukcji wyświetlanych po uruchomieniu aplikacji.

Za pomocą mZUS można szybko złożyć wnioski o świadczenie dobry start oraz świadczenie wychowawcze (500+). Aplikacja wkrótce zostanie rozbudowana o kolejne wnioski dotyczące świadczeń dla rodzin (rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie pobytu w żłobku).

Pieniądze z programu Dobry Start przyznaje i wypłaca ZUS na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje i zawiadomienia są przekazywane w formie elektronicznej. Informacje na temat wniosku i jego obsługi można znaleźć na PUE ZUS lub w aplikacji mZUS (w statusie obsługi wniosku oraz w szczegółowych informacjach o świadczeniu).

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia