R e k l a m a

OSP z Bogucic i Rzezawy dostaną nowe wozy. Koszt każdego to 760 tys. zł

-

38 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z województwa małopolskiego otrzymało w piątek promesy na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych. Wśród nich są dwie z terenu powiatu bocheńskiego – z Bogucic i Rzezawy.

Środki na ten cel zostały przyznane w ramach porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Środowiska z 30 października 2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.

Uroczystość odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Promesy wójtom, burmistrzom i prezydentom miast oraz prezesom jednostek OSP przekazał wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz Łukasz Smółka – wicemarszałek województwa małopolskiego wraz z małopolskim komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Markiem Bębenkiem i Robertem Bażelą – p.o. Dyrektora Departamentu Pożyczek i Dotacji WFOŚiGW.

Łączna kwota jaką otrzymały jednostki OSP Bogucicie i OSP Rzezawa na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych to 920 tys. zł.

Od lewej: dh Leszek Trąba – prezes OSP Rzezawa, Marek Bzdek – wójt gminy Bochnia, mł. bryg. Robert Cieśla – komendant powiatowy KPP w Bochni, Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski, Mariusz Palej – wójt gminy Rzezawa, st. bryg. Marek Bębenek – małopolski komendant wojewódzki PSP, dh Zbigniew Knapik – prezes OSP Bogucice.

Nowe pojazdy dla OSP zostaną sfinansowane m.in. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, samorządów, MSWiA oraz Komendy Głównej PSP. Do małopolskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej trafi w tej transzy łącznie ponad 28,5 mln złotych. 

Jak bardzo potrzebna jest praca strażaków, przekonujemy się w wielu sytuacjach. Nie dalej, jak w ubiegłym tygodniu, podczas intensywnych opadów deszczu w Małopolsce, pomoc strażaków okazał się bezcenna. Przekazane dzisiaj promesy to pochodzące z wielu źródeł środki, dzięki którym druhowie będą mogli w swojej pracy wykorzystywać nowoczesny sprzęt niezbędny w pracy. Gratuluję prezesom OSP i dziękuję wszystkim podmiotom, które przyczyniły się do dofinansowania zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik. 

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. Na jego realizację w służbach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w czasie obowiązywania ustawy przeznaczona została kwota 9,2 mld złotych. Z tej sumy PSP otrzyma ponad 1,7 mld złotych, w tym 501 min złotych zostanie przeznaczonych na unowocześnienie jednostek OSP. Program obejmuje rozbudowę i modernizację infrastruktury, zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia oraz wzrost uposażeń funkcjonariuszy, co przyczyni się nie tylko do poprawy warunków służby, ale przede wszystkim zwiększy sprawność i skuteczność podejmowanych działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej – mówił małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Bębenek. 

Dla jednostek OSP w województwie małopolskim w latach 2016–2018 w ramach dofinansowania zakupionych zostało 87 samochodów ratowniczo-gaśniczych, w tym: 

• w 2016 r. – 20,

• w 2017 r. – 25,

• w 2018 r. – 42.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia