Powstanie kolejny odcinek ważnej drogi wojewódzkiej w regionie brzeskim

-

Nowa droga będzie miała ok. 6,5 km długości i to już II etap budowy połączenia węzła autostrady A4 Brzesko z Drogą Wojewódzką nr 768.

– Mamy dobre informacje dla mieszkańców powiatu brzeskiego, przyszedł czas na realizację obwodnicy, ja ją nazywam „Obwodnica Rudy-Rysie” – mówi wicemarszałek Łukasz Smółka. – Udało się wytworzyć wspólną synergię pomiędzy województwem, powiatem oraz gminami i teraz finansujemy projektowanie tej inwestycji.

Podpisana dziś umowa przez Województwo Małopolskie, Powiat Brzeski oraz gminy Brzesko, Szczurowa i Borzęcin dotyczy wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 – Etap II – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego”.

Zadanie obejmuje opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, umożliwiających jego realizację. Inwestorem jest Województwo Małopolskie, a termin opracowania niezbędnej dokumentacji planowany jest na lata 2022-2023.

Nowy odcinek trasy rozpocznie rondo u zbiegu istniejącej DW768 i ul. Zagrodzkiej w miejscowości Bucze, a jej koniec wyznaczono na istniejącej drodze wojewódzkiej nr 768. Długość nowego odcinka tej ważne drogi wojewódzkiej ma mieć ok. 6,5 km. Ponadto w ramach zadania planowana jest m.in. budowa dróg dojazdowych oraz obiektów inżynierskich na ciekach i rowach z funkcją przejść dla zwierząt tj. mosty, wiadukty, estakady czy przepusty. Powstaną też chodniki oraz oświetlenie drogi.

Wartość inwestycji to przeszło 1,3 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich ma przekroczyć 922 tys. zł. Reszta kwoty pochodzi ze środków Województwa Małopolskiego tj. ponad 412 tys. zł, co stanowi 50% oraz uczestniczących w projekcie Jednostek Samorządu Terytorialnego, czyli przeszło 51,5 tys. zł dołoży każda ze stron.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

styczeń, 2023