R e k l a m a

Uczniowie bocheńskich szkół podstawowych ze stypendiami partnerskiego miasta Roselle

-

We wtorek w Urzędzie Miasta Bochnia odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów partnerskiego miasta Roselle. Konkurs zorganizowany został w wyniku współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Roselle Sister Cities Association – głównym pomysłodawcą i fundatorem stypendiów oraz Urzędem Miasta Bochnia.

Przedsięwzięcie ma na celu udzielenie głosu młodemu pokoleniu w różnych ważkich sprawach, które w przyszłości będzie kreowało polską rzeczywistość. Misją konkursu jest propagowanie wrażliwości na problemy młodych ludzi poprzez prezentację ich własnych doświadczeń z poziomu subiektywnego punktu widzenia.

Konkurs miał dać równą szansę wszystkim uczniom ósmych klas bocheńskich szkół podstawowych, którzy wkrótce staną przed wyborem nowej, życiowej drogi, aby podzielili się swoimi osobistymi obserwacjami na ważne społeczne zagadnienia. Warto także wspomnieć, że partnerzy z miasta Roselle planują w kolejnych latach organizację podobnych przedsięwzięć.

W tym roku uczestnicy konkursu mieli za zadanie napisać rozprawkę nt. „Czy w dzisiejszym świecie jest miejsce na wolontariat?”. Nad oceną prac czuwały wewnątrzszkolne komisje powołane przez dyrektorów placówek.

Laureatami zostali uczniowie, którzy zaprezentowali najciekawszy i najbardziej inspirujący punkt widzenia. Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody pieniężne w wysokości po 1000 zł każda, ufundowane przez Roselle Sister Cities Association oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Miasta Bochnia.

Lista Laureatów Konkursu:

  • Klara Szkolik – uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza,
  • Aleksandra Jodłowska – uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego,
  • Filip Juszczyk – uczeń Szkoły Podstawowej nr 4 im. św. Barbary,
  • Taria Waśkowicz – uczennica Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Matejki,
  • Wiktoria Pietras – uczennica Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II.

Na początku spotkania z laureatami, burmistrz Stefan Kolawiński podziękował przedstawicielom z Roselle Sister Cities Association za cenną inicjatywę i organizację konkursu dla bocheńskich uczniów. Gospodarz Solnego Grodu odniósł się również do tematu, który został poruszony w tegorocznych pracach. Zwrócił uwagę, że są to fundamentalne sprawy mówiące o tym jakimi jesteśmy ludźmi i czy dostrzegamy na co dzień potrzeby drugiego człowieka. Stefan Kolawiński podziękował także wszystkim uczestnikom za udział w konkursie oraz pogratulował wyróżnionym za opis i podejście do tak ważnego zagadnienia jakim jest wolontariat.

Podczas ceremonii wręczenia stypendiów odczytany został także list gratulacyjny autorstwa Barbary Rajskiej-Kulig – przedstawicielki ze Stowarzyszenia z Roselle:

Pierwszy, historyczny konkurs na Stypendium Miasta Partnerskiego Roselle zakończył się wielkim sukcesem! Wasze prace przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Nie tylko wykazaliście w nich dużą wiedzę i dojrzałe obserwacje, ale przede wszystkim wielką wrażliwość na zagadnienie jakim jest wolontariat. W imieniu Miasta Partnerskiego Roselle bardzo Wam za to dziękuję i szczerze gratuluję. Jesteśmy z Was bardzo dumni!”.

W dalszej części listu Barbara Rajska-Kulig zwróciła się do każdego z laureatów odnosząc się bezpośrednio do ich rozprawek.

Na zakończenie spotkania w imieniu laureatów, ich rodziców oraz dyrektorów i nauczycieli szkół głos zabrała Barbara Krakowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4. Podziękowała przyjaciołom z partnerskiego miasta, mówiąc że dzięki ich inicjatywie mogliśmy poznać poglądy i uhonorować w sposób szczególny bocheńską młodzież.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc