Bochnia. W Muzeum wystawa o historii „Kurierka-B” – opozycyjnego pisma bocheńskiej Solidarności

-

W Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni otwarto w miniony piątek 16 grudnia wystawę przedstawiającą historię „Kurierka – B”, pisma wydawanego przez Terenową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” Bochnia w latach 1981-1989.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele bocheńskiej „Solidarności”, młodzież z nauczycielami oraz drukarze „Kurierka – B” z Józefem Mroczkiem na czele. Spotkanie poprowadził autor wystawy Ireneusz Sobas. Krakowski IPN reprezentował Michał Masłowski, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej. IPN wsparł przygotowanie wystawy.

Pismo było drukowane w zakonspirowanej drukarni, początkowo w specjalnym bunkrze w Zagórzanach, w posiadłości Hlebowiczów. Kolejne numery drukowano w różnych miejscach, w tym w Zagórzanach, Gruszowie, Wieliczce, Krakowie oraz Bochni. W 1984 r., po ujawnieniu się Józefa Mroczka, całkowitą odpowiedzialność za pismo przejął Piotr Hlebowicz. W tym czasie ukazało się kilkanaście numerów, po czym redakcję i druk przeniesiono z Zagórzan do Bochni. „Kurierek B” wracał kilkakrotnie do Zagórzan w momentach zagrożenia bocheńskich drukarni. W Bochni prace nad pismem koordynowali T. Wojciechowski i J. Orzeł.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

marzec, 2023