R e k l a m a

Erasmus+ w II LO: „Uczeń – obywatel Europy”

-

19 grudnia w II LO odbyło się podsumowanie realizowanego od stycznia projektu ”Uczeń – obywatel Europy”, na który szkoła zdobyła ponad 50 tys. euro z unijnego programu Erasmus+.

Celem projektu było zwiększenie zainteresowania uczniów i uczennic II LO im. Orła Białego współczesnymi wyzwaniami społecznymi oraz podniesienie zaangażowania uczniów w naukę i pokazanie im znaczenia szkoły jako etapu, w którym kształtuje się ich przyszłość osobista, zawodowa i społeczna. Uczniowie mieli także okazję do podniesienia kompetencji językowych i osobistych.

W ramach projektu dwie grupy uczniów wyjechały do partnerskiej placówki Mpakogianni w Grecji, gdzie młodzież uczestniczyła w lekcjach i zajęciach związanych z tematyką ochrony środowiska, procesów demokratycznych, technologii IT oraz inkluzji społecznej.

Najważniejszymi założeniami projektu było uświadomienie młodym ludziom znaczenia aktywnego uczestnictwa w procesach społecznych, zwiększenie ich zainteresowania taką aktywnością, podniesienie wiedzy o kulturze europejskiej, wreszcie przekonanie o poczuciu sprawczości i odpowiedzialności za własną ścieżkę życiową.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia