R e k l a m a

Bochnia. Ile będą kosztować prace konserwatorskie na Rynku?

-

Magistrat czeka na oferty z określeniem wartości wykonania koniecznych prac konserwatorskich zabytków archeologicznych odkrytych podczas robót na płycie rynku. Tego zadania nie ujęto w głównym przetargu na realizację „Rynku OD-NOWA”.

W ramach rozeznania cenowego do wybranych podmiotów przesłano prośby o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie takich prac. Chodzi m.in. o zakonserwowanie odkopanych fragmentów murów, drewna i detali architektonicznych.

Oficjalną dokumentację fotograficzną można zobaczyć TUTAJ (.pdf)

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania o cenę, co oznacza, że zamawiający spodziewa się, że wartość zamówienia nie przekroczy wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Uchronić przed całkowitą destrukcją

– Potrzeba podjęcia prac konserwatorskich przy odkrytych reliktach murów ratusza i znajdujących się przy nim reliktów obiektów zabudowy drewnianej, wynika z faktu postępującej szybko destrukcji murów, spowodowanej głównie stałym napływem wody gruntowej do wykopów, w których obiekty te zostały odkryte – stwierdza mgr Barbara Dworaczyńska, konserwator dzieł sztuki i autorka „Programu prac konserwatorskich”, według którego będą one prowadzone.

Obiekty drewniane, w tym przypadku relikty obiektu zwanego wstępnie przez badaczy jatką w narożniku południowo wschodnim wykopu i obiektu przy profilu wschodnim, wytrzymują środowisko zawilgocone, lub wręcz mokre znacznie lepiej. Destrukcja drewna zalegającego przez kilka stuleci w mokrym lub zawilgoconej ziemi, następuje bowiem dopiero po jego osuszeniu – wyjaśnia B. Dworaczyńska.

Autorka opracowania podkreśla: – Podstawowym założeniem konserwatorskim dla odsłoniętych w wykopach archeologicznych reliktów murów ratusza i drewnianej zabudowy towarzyszącej jest niezwłoczne zabezpieczenie przed ich całkowitą destrukcją. Realna groźba zaistnienia takiej sytuacji wynika z faktu przedłużającego się czasu ekspozycji po eksploracji warstw zasypowych.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

luty, 2024