R e k l a m a

Niepołomice zawieszają budżet obywatelski. Konieczne oszczędności

-

Władze Niepołomic szukają sposobów na radzenie sobie w trudnej sytuacji finansowej. Jednym z pomysłów jest zawieszenie budżetu obywatelskiego, co ma przynieść oszczędności w wysokości prawie 1,5 mln zł.

Burmistrz Niepołomic zwraca uwagę, że trudna sytuacja, w której znalazły się wszystkie samorządy w Polsce, to skutek działania ustawodawcy.

To uszczuplenie dochodów gminy nie wynika z braków na rynku pracy czy zmniejszenia wynagrodzeń mieszkańców. To skutek działania ustawodawcy, który zmniejszając stawki podatku od osób fizycznych, zredukował automatycznie wpływy dla gmin – uważa Roman Ptak, burmistrz Niepołomic.

Planując budżet na 2023 rok władze Niepołomic zdecydowały się podjąć niepopularne decyzje tj. podniesienie podatków od nieruchomości, od środków transportowych, od działalności gospodarczej, opłat lokalnych (np. opłata za wywóz śmieci wzrośnie o 5 zł od osoby, przy zachowaniu ulgi 20 zł dla gospodarstw domowych posiadających kompostownik), ograniczenie inwestycji do tych, na które gmina pozyska znaczne dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Zdecydowano również o zawieszeniu budżetu obywatelskiego.

Zawieszamy budżet obywatelski, co pozwoli nam przesunąć blisko 1,5 mln złotych na wydatki bieżące związane np. z edukacją – poinformował burmistrz Roman Ptak, podkreślając, że gmina nie zamierza oszczędzać na edukacji.

Projekt budżetu Niepołomic na 2023 r. zakłada po stronie dochodów 209 mln zł, a po stronie wydatków 236 mln zł, co oznacza deficyt w wysokości ok. 27 mln zł.

Ostateczna decyzja o kształcie przyszłorocznego budżetu należy do radnych. Sesję budżetową zaplanowano na czwartek 29 grudnia.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia