R e k l a m a

W Brzesku ruszyły kontrole zagospodarowania ścieków

-

– Na terenie gminy rozpoczęły się kontrole właścicieli nieruchomości w zakresie posiadania umowy na odbiór i transport nieczystości ciekłych oraz posiadania dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT) – poinformował brzeski magistrat.

Jak podkreślono, posiadane dokumenty muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków.

– Celem kontroli jest zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska naturalnego: gleby, wód gruntowych i zbiorników wodnych, co jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom – informują urzędnicy.

W przypadku posiadania instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji, ale nie rzadziej niż raz na 2 lata), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów opłaty za taką usługę.

Wywóz ścieków i osadów ściekowych mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie takiej działalności, wydane przez burmistrza Brzeska.

Obowiązek przeprowadzenia kontroli wynika ze znowelizowanych przepisów ustawowych.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

grudzień, 2023