R e k l a m a

W Brzesku ruszyły kontrole zagospodarowania ścieków

-

– Na terenie gminy rozpoczęły się kontrole właścicieli nieruchomości w zakresie posiadania umowy na odbiór i transport nieczystości ciekłych oraz posiadania dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT) – poinformował brzeski magistrat.

Jak podkreślono, posiadane dokumenty muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków.

– Celem kontroli jest zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska naturalnego: gleby, wód gruntowych i zbiorników wodnych, co jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom – informują urzędnicy.

W przypadku posiadania instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji, ale nie rzadziej niż raz na 2 lata), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów opłaty za taką usługę.

Wywóz ścieków i osadów ściekowych mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie takiej działalności, wydane przez burmistrza Brzeska.

Obowiązek przeprowadzenia kontroli wynika ze znowelizowanych przepisów ustawowych.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia