R e k l a m a

Niepołomice. Budżet na 2023 rok uchwalony – ile środków na inwestycje?

-

W czwartek 29 grudnia radni uchwalili budżet na 2023 rok. Uchwała przeszła 13 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się” i 5 „przeciw”.

– 2023 rok zapowiada się oszczędnie. Dochody są mniejsze niż w 2022 roku, a wydatki – ze względu na ogólną sytuację ekonomiczną – rosną – komunikuje niepołomicki magistrat. Gmina na nowe inwestycje wyda prawie 37 mln zł (dla porównania: Bochnia 34 mln zł).

Mówiąc konkretnie w 2023 roku dochody ogółem wyniosą 209 milionów złotych, na które złożą się dochody bieżące 192,5 mln zł i dochody majątkowe 16,5 mln zł.

Wydatki natomiast są szacowane na kwotę 236 mln zł i obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 199,2 mln zł. Najznaczniejsze z nich to wydatki na edukację – 95,3 mln zł, z czego subwencja pokryje tylko 47,2 mln zł i gospodarkę odpadami komunalnymi 18,5 mln zł.

Prawie 37 mln zł na inwestycje

Wydatki inwestycyjne wyniosą 36,8 mln zł. Najważniejsze z nich to:

  • przebudowa DW 964 na terenie Gminy Niepołomice – 1,7 mln zł,
  • drugi etap budowy obwodnicy Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu DW – 3,2 mln zł (dotacja w wysokości 3,8 mln),
  • modernizacja dróg gminnych – 3 mln zł,
  • budowa remizy OSP w Zakrzowie – 3,2 mln zł,
  • program Stop-smog – 6,4 mln zł (dotacja w wysokości 3 mln zł),
  • program Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – 1,2 mln zł (dotacja w wysokości 1,4 mln zł), program ograniczania niskiej emisji dla Gminy Niepołomice etap II – 1,97 mln zł (dotacja w wysokości 1.94 mln zł),
  • modernizacja starej piekarni – utworzenie Piekarni Sztuki – 7,1 mln zł. (dotacja w wysokości 4,3 mln zł).

Co ciekawe, na lokalny transport zbiorowy Niepołomice wydadzą około dwa razy więcej niż rok wcześniej – około 5 mln zł będzie przeznaczone na dofinansowani linii autobusowych i busowych obsługujących teren gminy.

Droga oświata

Aż 95 mln zł Niepołomice wydadzą na oświatę. – Z czego zaledwie połowę, bo 47,2 mln zł pokryje subwencja oświatowa od państwa – zaznaczają urzędnicy. – Rok 2023 będzie pierwszym, kiedy subwencja nie wystarczy nawet na pensje dla nauczycieli, a co dopiero mówić o utrzymaniu budynków czy sfinansowanie dojazdów do szkół i inne wydatki. Jednak już lata temu zdecydowaliśmy, że na edukacji oszczędzać nie będziemy. Rosną też kwoty, które wydatkujemy na przedszkola – chodzi do nich znacznie więcej dzieci niż w poprzednich latach.

Rekordowo wysokie będą nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, bo ponad 36 mln zł. Połowę tej kwoty pochłonie gospodarka odpadami. Po kilka milionów złotych (część z różnych dofinansowań) przeznaczona zostanie na programy pomocowe dla mieszkańców takie jak: Stop-smog, Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski czy Program ograniczania niskiej emisji dla Gminy Niepołomice II.

Rekordowo wysokie mają być również wydatki na kulturę. To zarówno dotacje na funkcjonowanie gminnych instytucji: biblioteki, centrum kultury czy muzeum, ale także wydatki na budowę nowego obiektu tzw. Piekarni Sztuki.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia