R e k l a m a

Biblioteka w Cikowicach zaprasza do udziału w projekcie „30 lat wolności”

-

Po raz kolejny Biblioteka w Cikowicach otrzymała dofinansowanie z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży „Równać Szanse”. Dlatego zaprasza młodzież z Cikowic i Stanisławic (13-18 lat) do wzięcia udziału w projekcie „30 lat wolności”.

Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się 4 lipca o godz. 17.00 w świetlicy Wiejskiego Domu Kultury w Cikowicach.

Projekt zakłada szereg zajęć: warsztaty fotograficzne, konkurs plastyczny, zorganizowanie wystawy fotograficznej, wycieczki oraz przygotowanie widowiska teatralnego „Wolność kocham i rozumiem”.

Zgłoszone do Konkursu Specjalnego projekty oceniane były pod kątem formalnym oraz w oparciu o kryteria merytoryczne. Na tej podstawie przyznano 20 dotacji, w tym dofinansowanie dla młodzieży ze świetlicy w Cikowicach.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia