Bochnia. Czym radni będą zajmować się w 2023 roku? – PLAN PRACY

-

Konsolidacja spółek komunalnych, problemy komunikacyjne, czy nowe miejsca parkingowe – to tylko niektóre z tematów zaplanowanych do omówienia w tym roku przez Radę Miasta Bochnia. Plan pracy zawierający główne tematy każdej z zaplanowanych sesji (zwykle posiedzenia odbywają się w ostatni czwartek miesiąca) zatwierdzono podczas grudniowej sesji.

Plan pracy Rady Miasta Bochnia na 2023 rok:

STYCZEŃ

 • Informacja Burmistrza Miasta Bochnia o prowadzonych postępowaniach sądowych z udziałem Gminy Miasta Bochnia.

LUTY

 • Informacja Burmistrza Miasta Bochnia na temat problemów komunikacyjnych występujących na terenie miasta i tworzenia nowych miejsc parkingowych.

MARZEC

 • Informacja Burmistrza Miasta Bochnia na temat gospodarki odpadami komunalnymi.

KWIECIEŃ

 • Informacja Burmistrza Miasta Bochnia na temat realizacji programu rewitalizacji GMB.
 • Informacja Burmistrza Miasta Bochnia na temat możliwości konsolidacji spółek komunalnych (analiza SWOT).

MAJ

 • Informacja Burmistrza Miasta Bochnia na temat realizacji programów ograniczania niskiej emisji.

CZERWIEC

 • Raport o stanie Gminy Miasta Bochnia – wotum zaufania.
 • Absolutorium dla Burmistrza Miasta Bochnia.

SIERPIEŃ

 • Informacja Burmistrza Miasta Bochnia na temat potrzeb placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe) – koszty funkcjonowania.

WRZESIEŃ

 • Ocena sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Miasta Bochnia za pierwsze półrocze 2023 roku.

PAŹDZIERNIK

 • Informacja Burmistrza Miasta Bochnia na temat działań w zakresie ochrony zabytków znajdujących się na obszarze miasta.

LISTOPAD

 • Informacja Burmistrza Miasta Bochnia na temat bieżącego pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych.

GRUDZIEŃ

 • Przyjęcie budżetu Gminy Miasta Bochnia na 2024 rok.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

luty, 2023