R e k l a m a

Bochnia. Petycja w sprawie obrony zabytkowych Plant Salinarnych

-

Ruszyła zbiórka podpisów pod listem otwartym/petycją adresowaną do burmistrza Bochni i przewodniczącego Rady Miasta w sprawie planowanej rewaloryzacji Plant Salinarnych. Autorzy chcą zmian w projekcie i mniejszej ingerencji w przyrodę. W akcję zaangażowany jest m.in. honorowy ambasador miasta Marek Piekarczyk oraz liczne organizacje pozarządowe.

Przeciw wycince drzew

Postulaty autorów petycji dotyczą przede wszystkim apelu o rezygnację z planowanej na dużą skalę wycinki drzew na terenie Plant (83 drzew i 477 m2 krzewów), przeprowadzenia pełniej inwentaryzacji przyrodniczej, w tym aktualnej ekspertyzy stanu zdrowotno-sanitarnego zabytkowego drzewostanu przy zastosowaniu nowoczesnych metod diagnostycznych, a także weryfikacji prawidłowości formalnoprawnej i merytorycznej wydanych rozstrzygnięć konserwatorskich.

Zrezygnować z nowych alejek i multimedialnej fontanny

„Rewaloryzacja zieleni powinna nawiązywać m.in. do historycznego „bauerowskiego” układu i oryginalnej kompozycji drzew i krzewów w celu przywrócenia Plantom dawnej roli „salonu letniego Bochni”, który w odświeżonej szacie służyć będzie mieszkańcom oraz coraz liczniej odwiedzającym nasze miasto turystom” – czytamy w treści petycji (dokument w całości na końcu artykułu). I dalej: „Rewaloryzacja powinna na nowo odkrywać piękno przyrody i wyjątkowy sprzyjający wypoczynkowi nastrój bocheńskich Plant”.

Zdaniem autorów listu należy zrezygnować z budowy nowych alejek i ścieżek spacerowych oraz proponowanego sposobu ich ukształtowania. Fatalnym jest również pomysł umieszczenia w parku multimedialnej fontanny :

„Fontanna multimedialna, proponowana w projekcie, zupełnie kłóci się z charakterem tego miejsca. (…) Intensywna gra światłem i obrazem nie pasuje do parkowego charakteru Plant, a także godzi w powagę otoczenia – pomnik “Poległym za wolność 1914-1920” i znajdujący się tuż obok zabytkowy, jeden z najstarszych cmentarzy komunalnych w Polsce. Teren Plant powinien być miejscem odpoczynku, kontemplacji przyrody i spokojnych rodzinnych spacerów alejkami. Zamiast fontanny multimedialnej, sugerujemy odtworzenie dawnego stawu salinarnego, a jego formę oraz funkcje (m.in. przyrodnicze, rekreacyjne) należy zharmonizować z historyczną kompozycją parku. Jak świadczą źródła historyczne staw istniał już od XIV wieku.

Ponadto Sygnatariusze Społeczni Listu (ich lista poniżej) domagają się opracowania projektów zamiennych do dokumentacji budowlano-wykonawczej rewaloryzacji Plant Salinarnych, udostępnionej publicznie na BIP przez Urząd Miasta Bochnia związku z postępowaniem przetargowym.

– Celem postulowanych zmian w projekcie jest przywrócenie głównych cech stylowych Plant Salinarnych, przy jednoczesnej adaptacji do współczesnych potrzeb, w sposób, który nie będzie kolidował z ich historycznym charakterem – podkreślono w petycji.

Autorzy listu otwartego

W akcję zaangażowani są Sygnatariusze Społeczni Listu Otwartego:

  • Honorowy Ambasador Królewsko- Górniczego Miasta Bochni – Marek Piekarczyk

oraz organizacje pozarządowe i nieformalne:

  • Bocheńska Fundacja „Salina NOVA”,
  • Stowarzyszenie BOCHNIAKÓW i Miłośników Ziemi Bocheńskiej,
  • Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „RABA”,
  • Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Dzieciom i Młodzieży „AUXILIUM”,
  • Stowarzyszenie „RODZINA KOLPINGA” w Bochni,
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „KROPLA DOBROCI”,
  • Polski Związek Niewidomych – Koło Powiatowe w Bochni,
  • Stowarzyszenie „BOCHEŃSCY PATRIOCI”
  • Grupa „Nowe Miasto Soli – BOCHNIA 3.0” na faceboooku oraz „KULTURALNA BOCHNIA”.

Zbiórka podpisów

Autorzy listu otwartego rozpoczęli zbiórkę podpisów pod przygotowanym dokumentem. Petycję można poprzeć on-line TUTAJ, ale zapowiedziano również zbieranie podpisów w tradycyjny sposób, na wydrukowanych listach.

Pełna treść listu otwartego:

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia