R e k l a m a

Bochnia. 300 tys. zł dotacji dla klubów sportowych – LISTA

-

Burmistrz Miasta Bochnia w dniu 13 stycznia 2023 roku udzielił dotacji celowej na realizację projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, służących poprawie warunków uprawiania sportu przez zawodników bocheńskich klubów sportowych w 2023 roku.

Wnioski o wsparcie finansowe swojej działalności kluby sportowe mogły składać od 12 grudnia 2022 roku do dnia 2 stycznia 2023 r.

Wnioski złożyło 12 bocheńskich klubów sportowych. Dotację otrzymały wszystkie wnioskujące kluby:

1) Stowarzyszenie „RR SWIMRUN” – na realizację projektu pn. „Poprawa warunków do budowania kondycji fizycznej i zdrowego stylu życia w Stowarzyszeniu RR Swimrun” –  w wysokości 2 000 zł (dwa tysiące złotych);
2) Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłkarskie Bochnia – na realizację projektu pn. „Szkolenie i rozgrywki ligowe młodzieżowych drużyn MSP Bochnia” – w wysokości 3 000 zł (trzy tysiące złotych);
3) Towarzystwo Sportowe MOSIR Bochnia – na realizację projektu pn. „Szkolenie zawodników i rozgrywki ligowe piłki ręcznej mężczyzn oraz koszykówki kobiet w Bochni w 2023 r.” –  w wysokości 102 000 zł (sto dwa tysiące złotych);
4) Stowarzyszenie Bocheński Klub Sportowy – na realizację projektu pn. „Poprawa warunków uprawiania piłki nożnej przez zawodników w mieście i propagowanie tej dyscypliny wśród mieszkańców” – w wysokości 143 000 zł (sto czterdzieści trzy tysiące złotych);
5) Liga Obrony Kraju SALT RUNNERS LOK BOCHNIA – na realizację projektu pn. „Poprawa warunków uprawiania sportu dla członków Salt Runners Bochnia” – w wysokości 5 000 zł (pięć tysięcy złotych);
6) Stowarzyszenie RESCUE TEAM BOCHNIA – na realizację projektu pn. „Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników RESCUE TEAM BOCHNIA. Propagowanie ratownictwa wodnego wśród dzieci i młodzieży na terenie Bochni” – w wysokości 3 000 zł (trzy tysiące złotych);
7) Sportowy Klub Taneczny „REGIS” – na realizację projektu pn. „Organizacja rocznego programu szkoleniowego dla zawodników Sportowego Klubu Tanecznego REGIS” –  w wysokości 2 000 zł (dwa tysiące złotych);
8) Klub Sportowy TRIATHLON TEAM BOCHNIA – na realizację projektu pn. „Propagowanie triathlonu na Bocheńszczyźnie. Rozwój klubu triathlonowego” – w wysokości 3 000 zł (trzy tysiące złotych);
9) Bocheńskie Stowarzyszenie Futsalu BSF – na realizację projektu pn. „Razem w Ekstraklasie Futsalu – działalność Bocheńskiego Stowarzyszenia Futsalu BSF w roku 2023” – w wysokości 25 000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
10) Liga Obrony Kraju – ONE TEAM LOK BOCHNIA – na realizację projektu pn. „Podniesienie sprawności fizycznej i umiejętności sportowych członków i sympatyków LOK poprzez szkolenia w zakresie sztuk walki” – w wysokości 3 000 zł (trzy tysiące złotych);
11) Fightman – na realizację projektu pn. „Organizacja rocznego programu szkoleniowego zawodników Klubu Fightman w roku 2023” – w wysokości 3 000 zł (trzy tysiące złotych);
12) Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko PROMIEŃ w Bochni – na realizację projektu pn. „Profesjonalizacja strzelectwa sportowego w Bochni” – w wysokości 6 000 zł (sześć tysięcy złotych).

Środki przeznaczone na ten cel w budżecie gminy w 2023 roku zostały w całości rozdysponowane.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia